2) YDS / E-YDS / YÖKDİL Edat ve Phrasal Verb Soruları ve Çözüm Teknikleri

a) Edatlar (Prepositions)

Bu kelime türüyle (in, on, at vs.) ilgili soruların kolay cevaplanabileceğine dair yaygın bir inanış vardır. Önce edatların Türkçe karşılıklarını öğrenirsiniz. Daha sonra basit cümleler içinde bunların nasıl ve nerede kullanıldığını kavrarsınız. Bu iki adım işin kolay tarafıdır. Ne var ki, cümleler karmaşık hale geldikçe, edatlar da rahat durmaz. Kendilerini izleyen kelimelerle türlü bin türlü şekil alırlar. Durum biraz nazikleşir.

The delegates of the Commission have been —- the go all day long, trying to find a solution —- the problem that has arisen over the course of the pandemic.

A)   about / for
B)    around / of
C)    above / with
D)   on / to
E)    by / from

Çözüm: Soru cümlesinin gelişinden delegelerin very busy (çok meşgul, yoğun) olduklarını çıkartabilirsiniz. Ancak bu anlamı verecek olan on edatının kapısını çalmakta zorlanabilirsiniz. Very busy, on the go demektir. Daha önce karşılaşmadıysanız, bilemezsiniz. Bunu doğal kabul etmek gerekir. Fakat ikinci kısımda, “solution —- the problem” ifadesini “problem’in çözümü” diye çevirerek “of” edatına giderseniz, o zaman burada bir durup düşünmek gerekir. Çünkü problem’in çözümü “to” edatında saklıdır (a solution to a problem), of edatında değil. YDS/YÖKDİL bu ikiliyi bilmenizi ister. Fakat belli kelimeler+edat kombinasyonlarının listesini yapalım desek, buradan köye yol olur. Aksi gibi, YDS/YÖKDİL adayının vakti sınırlıdır. Bunların hepsini ezberleyemez. O halde başka bir yöntem bulmalı. Mesela önce edatların soru sayısına (3-5) göre bir kâr-zarar hesabı yapsak! Sonra da seçici davranıp kelime+edat ikililerinden önemli olanları öğrenmeye çalışsak!  Bu, daha akıllıca olmaz mı? Bkz. aşağıda to edatı alan ve en sık sınanan 4 isim. Ardından yine sınavın sevdiği birkaç örnek kombinasyon.

a solution to a problem
a clue (ipucu) to a problem
an answer to a question
an ambassador (elçi) to a country

good at mathematics
difficulty in getting to sleep
responsible for a mistake

(Kaynak: https://bademci.com/yds-yokdil-kelime-ezberleme-teknikleri/#keedat )


Devamı 1 2 3 4 <-5-> 6 7 8 9 10 11