a) İndirgeme (Reduction)

There is now a real possibility of tropical diseases, such as malaria, —- into northern countries by stowaway mosquitoes.

A) to have been carried
B) having carried
C) to be carried
D) being carried
E) having been carried

Kolay çözüm: Herhalde hepimiz hemfikirizdir: Now zarfı şu an meydana gelmekte olan bir olaya işaret ediyor. A, B ve E’de ise geçmişi anlatan perfect kök fiiller var. Örneğin, to have been+V3 ya da having+V3 bugünü anlatmıyor. Geçmişten gazel okuyor. Bu 3 seçenek yolcu.

Dikkat: Soruyu çözerken “such as malaria” ifadesini yok sayın. Çünkü o ifade örnek vermek için cümlenin arasına girmiş. Bu nedenle boşluktan önceki diseases kelimesine bağlı kalın.

Boşluktan önce yer alan ismin (diseases) bir özelliği yok. O halde bu ismin to be V3 fiile bağlanmaya da hakkı yok. Aktif-pasif fark etmez yani ister to be V3 ister to V1 olsun. Bu gibi kök fiiller kendilerinden önce özelliği olan bir isim ister. En üstünlük derecesi sıfat + isim (the best book to teach English grammar). Sıra sayı sıfatı + isim (the first man to land on the Moon). Ufukta bunların hiçbiri görünmüyor. O halde C seçeneği devre dışı kalır ve cevap D olur.

Ayrıntılı çözüm: Now zarfı şu an meydana gelmekte olan bir olaya işaret ediyor. A, B ve E ise geçmişi anlatan perfect kök fiiller içeriyor. O halde bu 3 seçenek yolcu. Biz E için bir örnek verelim.

Having been carried by insects, typhus spread quickly in the region.
Böcekler tarafından taşınmış olan tifüs hastalığı, bölgede hızla yayıldı.

Örneği alıştığınız tarz sıfat cümlesine de dönüştürelim, aklınızda soru işareti kalmasın.

Typhus, which had been carried by insects, spread quickly in the region.

Sırada C ve D var. C (to be carried) gelecek zaman yükü taşıyan to V1 mastarı almış.

The house to be demolished belongs to our neighbour.
Yıkılacak ev komşumuza ait.

Bu örneği de alıştığınız tarz sıfat cümlesine dönüştürelim.

The house that/which will be demolished belongs to our neighbour.

O halde C seçeneği de sizlere ömür. Biz, sorunun daha üçüncü kelimesinde now zarfını görmüş ve “Şimdiki zaman isteriz!” demiştik. Yukarıdaki basit örnek cümleyi bir de -ing (gerund) ile görelim ve bir taşla iki kuş vuralım. Yani; 1) Önce to V1 ile Ving arasındaki farkı anlayalım. 2) D seçeneğinin neden doğru cevap olduğu meselesi de bu sayede aradan çıkmış olsun.

The house being demolished by a bulldozer belongs to our neighbour.
(Şu an) Yıkılmakta olan ev komşumuza ait.

Lütfen dikkat: To V1 ile to be V3 aynı kökten gelen fiillerdir. Sadece birisi aktif birisi pasiftir. Benzer şekilde, Ving ile being V3 tamamen aynı özelliklere sahip iki kök fiildir. Tek fark birinin aktif diğerinin ise pasif olmasıdır.

Bu sorudan sıkıldıysanız, size farklı bir şey sunalım. Biraz zorca. Dikkatinizi toplamanız gerekiyor.


Devamı 1 2 3 4 5 6 7 <-8-> 9 10 11