3) YDS / E-YDS / YÖKDİL Tense Soruları ve Çözüm Teknikleri

Edat ve phrasal verb’lerde fazla bir şey yapamadık. Ancak gramerde bunu telafi edeceğiz. YDS/YÖKDİL gramerini iki parçaya ayırarak başlayalım: tense’ler ve bağlaçlar. Ve bu ikiliyi tekrar bir araya getirerek cümle tamamlama sorularıyla gramere nokta koyalım. YDS’de toplam gramer soru sayısı 24 yani sınavın %30’u. YÖKDİL’de ise 28 soru yani sınavın %35’i. Gerçekten az değil.

Önce tense’leri ele alalım ve bu başlığın altına biraz model fiil (can, may, must vb.) biraz da if’li cümle ekleyelim. Harç sağlam olsun, bizi yarı yolda bırakmasın. Aslında şart cümleleri bağlaçlar bahsine girer. Ancak sınav bir if’li cümleyi doğrudan bağlaç gibi sormaz. Cümlenin şart ve sonuç yakasında yer alacak tense/model fiil ikilisini yoklar. Dolayısıyla yine tense’lere dönmüş oluruz. Tek kötü haber indirgeme bahsi (kabaca gerund-infinitives). Maalesef o da tense konusu içinde yer alıyor. Fakat korkmayın; bir kolayını buluruz elbet.

 


Devamı 1 2 3 4 5 6 <-7-> 8 9 10 11