5) YDS / E-YDS / YÖKDİL Cümle Tamamlama Soruları ve Çözüm Teknikleri

Sırada, gramerin en son ve en güçlü ayağı var: cümle tamamlama soruları.

—-, Alsace’s long history of political insecurity and the devastation caused by the two world wars have impoverished the region.

A) Even though its heavy industry is not fully competitive with the more highly developed counterparts in other countries

B) While the region became the focus of territorial dispute between France and Germany in the mid-to-late 1800’s

C) Although its lands are fertile and the region’s iron and coal mines have long constituted a source of wealth

D) Unless the region’s general population participated heavily in the resistance to Germany’s invasion and conquests

E) As the new movements seek to gain greater control over economic and social development and to establish the preservation of Alsatian culture

Kolay çözüm: Elimizde present perfect çekimli, olumsuz bir ana cümle var. A da olumsuz fakat zıtlık bağlacı içerdiği için gidiyor. Çünkü iki olumsuz zıtlık oluşturmaz. Aynı yöne giderler. Bu seçenekteki bağlaç because olsun, düşünürüz. Aynı durum B için de aynen geçerli. Ayrıca burada verilen tense de sıkıntılı.

Dikkat: B’deki uyumsuzluğu görmek için became fiilini alın ve ana cümledeki have impoverished ile karşılaştırın. Caused indirgenmiş fiildir. Ona takılmayın.

Unless’in 2. tipi olmaz. Yani D seçeneğini değerlendirmeye bile değmez. E’de as var. Because gibi düşünebiliriz. Fakat seçenek olumlu anlam içeriyor. Soruda verilen ana cümle ise olumsuz idi. As zıtlık anlatmaz. As yerine although versinler, düşünelim.

Ayrıntılı çözüm: Bu, net bir olumsuz ana cümle: insecurity (güvensizlik), devastation (yıkım) ve impoverish (fakirleş(tir)mek). Yan cümle because, as gibi aynı yönde sebep belirtecek bir bağlaçla başlarsa, olumsuzluk ararız. Yan cümle although, despite, whereas/while, no matter what/how vb. bir bağlaç almışsa, o zaman da ana cümleye zıt yönde olumlu bir şeyler ararız.

A) Even though + olumsuz (not fully competitive [rekabet edebilir]); gitti.

B) While (= whereas) + olumsuz (dispute [uzlaşmazlık]); gitti. Ayrıca tense durumu da sıkıntılı. Sorudaki simple past ile buradaki present perfect zamanı nasıl bir araya getirelim?

Dikkat: Became fiiliyle ana cümledeki have impoverished arıza çıkartıyor. Caused fiilini dikkate alamazsınız. Çünkü o indirgenmiş. Cümlenin yüklemini (have impoverished) etkilemez.

C) Although + olumlu (fertile [verimli], wealth [zenginlik]); kalsın.

D) Unless hem ikinci tipte çalışmaz (Unless + participated) hem de ana cümlesinde present perfect’e (have impoverished) izin vermez. (Bu bağlaç ile doğru bir örnek: Unless you show patience [sabır], you cannot find the truth.)

E) As + olumlu (gain, greater, development, preservation [koruma]); gitti.

Doğru cevap C. Soruyu alıcı gözle okumadığımız, bir bütün olarak Türkçesini anlamaya çalışmadığımız için yanlış yapmış olabiliriz. Ancak birkaç soru tipi hariç, bademci.com, diğer bütün sorularda bir sisteme göre hareket eder. Çünkü zihne iyice yerleştikten sonra bu sistemin yanılgı payı (%10-15) çok azdır. Bu düşük yanılgı payına karşılık sistem, oldukça yüksek bir konfor sağlar ve zorlu paragraf soruları için süre kazandırır. Dilerseniz, bu noktada sistemi olan ve olmayan adayları biraz karşılaştıralım ve sözümüzü tamamlayalım.

Sistemi olan aday (artı): Bir cümle tamamlama sorusunun normal cevaplama süresi yaklaşık 2 dakikadır. Bu, 10 soruda toplam 20 dakika eder. Sisteme göre hareket eden aday, çeviri yapmayacağı için cümlelerin anlamları ile uğraşmaz, gereksiz ikilemler yaşamaz. Öyle olunca, süreden yana da sorun yaşamaz.

Sistemi olmayan aday (eksi): Soruların Türkçe karşılıklarını bir bütün halinde gözünün önünde görmek isteyen adaya 20 dakika genellikle yetmez. Çünkü bu bölümdeki 800-900 kelime 30-35 dakikayı su içinde yer bitirir. Bir bakıma aday, baştan kaybeder.

Sistemi olan aday (artı): Stratejisi olan aday, soru analizini belli kriterlere göre yapar. Doğru cevabı da yine aynı kriterlere göre belirler. Bulduğu cevap belki de yanlıştır ama o aday, o soruya bir daha dönüp bakmaz. Çünkü kendisine öğretileni yapmıştır. Soruyu tekrar tekrar okumakla farklı bir yere varamayacağını bilir.

Sistemi olmayan aday (eksi): Analiz tekniğini bilmeyen adayın, soruyu cevapladıktan sonra genellikle içinde şüphe kalır. Tabii, gözü de arkada kalır. Hep geri dönmek ve o soruyu tekrar okumak ister. Ancak bir taraftan da cevaplaması gereken daha bir sürü soruyu düşünerek ikilemde kalır. Büyüyen iç sıkıntısına gem vurup sakinleşmek ister. Bu defa da vakti az kalır.

Not: YDS / E-YDS / YÖKDİL Konuları ve Soru Çözüm Teknikleri dosyamızın ilk bölümü burada sona eriyor. Diğer soru tipleri ile ilgili bölümleri hazırladıkça dosyamıza ekleyeceğiz.

Ek kaynak: Aşağıdaki linkte (şimdilik) 1 adet cümle tamamlama sorusu analizi var. Yakın zamanda sayıyı arttıracağız.

https://bademci.com/yds-yokdil-grameri-nasil-calisilir-2/#ggtamamlama


Devamı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <-11