4) YDS / E-YDS / YÖKDİL Bağlaç Soruları ve Çözüm Teknikleri

Şimdi bağlaçlara (because, however, furthermore vb.) geçebiliriz. Bu gruba mutlaka sıfat cümlelerini (who, which, that vb.) ekleyelim. Az bir şey de isim cümlesi. İşte bu kadar. Mesele hallolmuştur. Şu an gevrek gevrek güldüğünüzü tahmin ediyoruz 😁. Fakat ne biliyorsunuz? 32 yıldır küpte biriken bilgilerle belki de işinize yarayabilecek sihirli bir formül hazırlamışızdır
(https://bademci.com/yds-yokdil-grameri-nasil-calisilir-2/#gsoru)
(https://bademci.com/yds-e-yds-yokdil-baglac-sorulari-ve-cozumleri-nedir-ne-ise-yarar/)

Geographical Information System tools provide specialized functions for spatial data input, processing, analysis and output, —- Database Management System tools provide more advanced functions for storing and managing large spatial databases.

A) that             B) due to         C) while          D) whether      E) in that

Kolay çözüm: Aklımızdayken due to bağlacını eleyelim. Malum, kendisinden sonra sadece isim ister. Boşluktan sonra ise her şeyi tamam, kocaman bir cümle duruyor karşımızda. Diğer yanlış seçeneklere gelince; A, D ve E’deki 3 bağlacın çok ilginç ortak bir özellikleri var. That, whether ve in that (= because) kendilerinden önce virgül almazlar. Bunun tek istisnası whether’ın zıtlık bağlacı görevi üstlendiği birleşik cümlelerdir.

Lead is an insidious poison, whether the amount inhaled is small or large/or not.
Nefes yoluyla alınan miktarı ister az ister çok olsun, kurşun, sinsice ve ciddi zararlar veren bir zehirdir.

Örneğe dikkatle baktınız mı? Whether kendisinden önce virgül almış; bu doğru. Fakat cümlede bir de small sıfatından sonra or + zıt kelime (large) ya da or not var; bu da doğru mu? Çünkü bağlaç zıtlık anlatıyorsa, or + zıt ifade ya da or not kullanımı mecburidir. O zaman whether kendisinden önce virgül alır. Bizim 30 kelimelik sorumuzun yan cümlesinde ise böyle bir zıt ifade veya or not yok. Whether bağlacını değerlendirmeye almamız için sorunun aşağıdaki gibi kurulması gerekirdi.

…, —- Database Management System tools provide more advanced functions or less advanced functions / or not for storing and managing…

O halde whether ile uğraşmaya da gerek yok. Elimizde, işte bu nedenle bir tek C (while) seçeneği kalıyor. Bu bağlacın ezbere bildiğimiz iki görevi var: 1) while= -iken; 2) while= whereas (oysaki, hâlbuki). Bu iki görevden sadece ikincisinde, while kendisinden önce virgüle izin verebilir.

I love travelling, while my wife finds it boring and tiring.

Not: Birkaç temel kuraldan hareket ettik ve bu sorunun yanlış seçeneklerini kolayca eledik. Bu nedenle ayrıntılı çözüme de gerek görmedik.


Devamı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 <-10-> 11