YDS / E-YDS / YÖKDİL
ZAMAN SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ
NEDİR, NE İŞE YARAR?

İngilizce öğrenmeye çalışan her adayın mutlu sona ulaşamadığı bir belalı ders konusu vardır. Kimi aday bağlaçlarla hiç geçinemez. Kimisi sıfat cümlelerine takılır, kalır. Kimisi de paragraflarda patinaj çeker. Birçoğumuzun sıkıntısı ise kelimelerdir. Sürüyle yol/yöntem dener ama bugün ezberlediğimiz kelimeleri haftasına kalmaz unuturuz. Fakat kabul edelim; hepimizin ortak belalısı, “bitmeyen senfoni”si tense’ler yani zamanlar konusudur. İngilizce için aldığımız her nefeste, bu kurtuluşu olmayan gramer konusunu karşımızda buluruz. Zamanlar, YDS/YÖKDİL kurs programlarının da demirbaşıdır. Ne var ki, onca vakit ayrılmasına, üzerinde onca uğraşılmasına rağmen bir şeyler hep eksik, hep havada kalır. Bazen kurs biter, zamanlar bitmez.

Aslına bakarsanız, YDS / YÖKDİL’de doğrudan tense bilgisini sınayan soru sayısı 5-6’yı geçmez. Ancak bir de dolambaçlı yollardan tense’leri yoklayan “hin” sorular vardır. Örneğin bağlaçlarda, olayların (tense’lerin) birbirini takip sırasına dikkat etmezseniz, gönlünüz yanlış bir seçeneğe gidiverir. Tabii puancıklar da gidiverir. İsterseniz, aşağıdaki basit soruya kısaca bir göz atalım:

When that happened, their hopes waned —- the army had lost its most trusted leaders.
A) so
B) because

Boşluğu izleyen cümlede past perfect tense var. Yani olabilecek en eski zaman. O halde bu cümle sonuç değil, ancak sebep anlatabilir. Çünkü önce sebep meydana gelir (past perfect tense), onu sonuç takip eder (simple past tense). (Bkz. YDS / E-YDS / YÖKDİL Zaman Soruları ve Çözümleri dosyası, soru 2/Kolay çözüm ve C seçeneğinin açıklaması.) Yetersiz tense bilgisi; uymayanı at türü soruların, hatta paragrafların dahi başını yiyebilir. Örneğin, paragrafın simple past tense çekimde verdiği bilgi, herhangi bir seçeneğe present perfect olarak taşınır. Ve siz de bu seçeneğe gözünüz kapalı işaret koyarsınız. Çünkü burada okuduklarınız ile paragraftaki bilgi örtüşmektedir. Oysa değişen tense’ten ötürü seçeneğin verdiği bilgi çoktan yanlışa dönmüştür. O halde, lafı uzatmadan şunu kabul edelim: YDS / YÖKDİL’de tense’lerden hepi topu 5-6 soru gelmiyor. Çok daha fazlası geliyor.

Peki, ne yapalım, bu konuyu nasıl oturtalım? Hem doğrudan tense sorularını kaçırmayalım hem de tense bilgisini dolaylı yoldan sınayan diğer soru türlerinde tuzaklara düşmeyelim. Dahası, şu işin artık bir mantığını öğrenelim. İki tense birbiriyle hangi şartlar altında geçiniyor ya da neden geçinemiyor, iyice bir anlayalım. YDS / E-YDS / YÖKDİL Zaman Soruları ve Çözümleri dosyasını işte bu amaçla hazırladık. 17 sayfalık bir dosya tabii ki size baştan sona tense’leri öğretemez. Fakat bu konuya olan bakış açınızı değiştirebilir. Eksikliğini hissettiğiniz temeli sizde oluşturabilir.