Son güncelleme: 20 Aralık 2021

YÖKDİL Nedir?

• Giriş

• YÖKDİL nedir?

• YÖKDİL’e kimler girebilir?

• YÖKDİL’e kimler giremez?

• YÖKDİL’de kaç soru vardır, her soru kaç puan değerindedir ve sınav süresi ne kadardır?

• YÖKDİL konuları ve soru türleri nelerdir?

• YÖKDİL’de konu dağılımı nasıldır?

• YÖKDİL’de Soru Türleri ve Her Soru Türü İçin Ayrılması Önerilen Süre (Tablo 1)

• YÖKDİL’den kaç puan almalıyım?

• YÖKDİL’de yanlış cevaplar doğru olanları götürür mü?

• YÖKDİL, TOEFL IBT ve PTE Akademik Sınavları eşdeğer kabul ediliyor mu? (Tablo 2)

• YÖKDİL ya da YDS mi yoksa TOEFL ya da PTE mi?

• YÖKDİL istatistikleri ne anlatıyor?

• YÖKDİL hangi alanlarda yapılır?

• YÖKDİL hangi dillerde yapılır?

• YÖKDİL’e istediğim bir dilden girebilir miyim?

• Bir dönemde birden fazla yabancı dilden sınava girebilir miyim?

• Eski ÜDS/KPDS sonuçları ne kadar süre boyunca geçerli olacak?

• YÖKDİL akademik kadrolara başvuruda kaç yıl geçerli olacak?

• YÖKDİL dil tazminatında geçerli olacak mı?

• Birden fazla YÖKDİL puanından hangisi geçerli olacak?

• YÖKDİL ne zaman ve nerede yapılır?

• En yakın YÖKDİL sınavı ne zaman ve başvurular hangi tarihlerde yapılacak?

• En yakın ikinci ve üçüncü YÖKDİL sınavları ne zaman ve başvurular hangi tarihlerde yapılacak?

• YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak ve YÖKDİL sonucumu nasıl öğrenebilirim?

 

Giriş

“Aşağıda Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) ile ilgili zihinleri meşgul eden birçok soruyu, Yüksek Öğretim Kurulu’nu esas alarak cevaplamaya çalıştık” diyebilmeyi isterdik ancak 30 Ocak 2019 tarihli Sınav Kılavuzu hariç, yokdil.yok.gov.tr adresinde başka herhangi bir açıklama ya da istatistiksel bilgiye ulaşamadık. İlk yedi YÖKDİL sınavını hazırlayan Ankara Üniversitesi ve sınavları uygulayan Anadolu Üniversitesi’nin sitelerinde de durum farklı değildi. Ne yazık ki, bu sitelerden ya da sınav kılavuzundan YÖKDİL hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşamadık. Biz de zahmetli yolu seçtik ve onlarca siteyi dolaşıp bilgi kırıntılarını teker teker topladık. Kontrolden geçirdiğimiz bu bilgileri dikkatle ve özenle bir araya getirdik ve bütünü böyle oluşturduk. Bu bilgileri; kendi deneyimlerimiz, yorumlarımız ve önerilerimizle zenginleştirmeye çalıştık.

Siz de soru, görüş ve önerilerinizle bu dosyaya katkıda bulunmak isterseniz, sitemizin iletişim kutusunu kullanabilir ya da info@bademci.com adresine doğrudan mail gönderebilirsiniz.

YÖKDİL nedir?

Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) talimatıyla, 5 Mart 2017 – 28 Mart 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen merkezi bir lisan sınavıdır. 28 Mart 2019’da yapılan 7’nci sınavdan sonra YÖKDİL, bir bütün olarak ÖSYM’ye devredilmiş ve 3 Kasım 2019 tarihinden itibaren ÖSYM tarafından gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

Yorum ve ilk uyarı: 2012 yılına kadar uygulanan ÜDS ve KPDS ve 2013 yılından beri uygulanmakta olan YDS, klasik liselerden mezun adaylar kadar, dil eğitimlerini iyi okullarda almış adaylar için de aşılması zor bir engel olmuştur. Geçmişte ÜDS/KPDS/YDS’yi gündemlerinin üst sıralarına taşımayan çok sayıda aday, bu nedenle ciddi bedeller ödemek zorunda kalmış, çeşitli kurslarda ve sınav salonlarında değerli zamanlarını yitirmiştir. ÜDS/KPDS/YDS’ye kıyasla görece daha kolay bir sınav gibi görünmesine rağmen YÖKDİL, belli bir İngilizce (ya da Almanca, Arapça, Fransızca) temeli olmadan herhangi bir adayın başarabileceği bir sınav kesinlikle değildir. Örneğin, başlangıç düzeyinde İngilizce bilgisine sahip ve YÖKDİL’den 25-30 puan alabilmiş bir adayın, bu puanı, bir iki aylık bir çalışma ile 55’e yükseltmesi ancak mucize olarak kabul edilebilir. Ya da 50-55 puanlık başka bir adayın, yine birkaç aylık bir çalışma ile 80 puanı hedeflemesi “olmayacak duaya âmin” demektir. Bu nedenle, YÖKDİL, en az diğer ÖSYM dil sınavları kadar ciddiye alınmalı ve belli hedeflere ulaşmak için belli mesafelerin kat edilmesi gerektiği asla unutulmamalıdır. Unutulmaması gereken bir diğer gerçek ise, ÖSYM’ye devredildikten sonra sınavın gittikçe zorlaşmakta olduğudur. Özellikle, 28 Mart ve 29 Ağustos 2021’de yapılan YÖKDİL sınavlarında, sorular, önceki sınavlara göre hissedilir derecede zorlaşmıştır.

YÖKDİL’e kimler girebilir?

♦ Öğretim görevlisi, okutman, uzman, araştırma görevlisi gibi öğretim elemanı kadrolarına başvurmak isteyen adaylar.

♦ Yüksek lisans, doktora ve doçent adayları.

♦ Öğretim üyesi (yardımcı doçent, doçent, profesör) olarak atanmak isteyen adaylar.

♦ Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı (DUS) ya da Eczacılıkta Uzmanlık Sınavına (EUS) girecek olan adaylar.

♦ Hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen adaylar.

♦ Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyen adaylar.

♦ Akademik yükseltme için başvuruda bulunmak isteyen ve çalıştıkları üniversitenin talebi doğrultusunda akademik açıdan belirli bir dil yeterliliğine sahip olduğunu belgelemesi gereken adaylar.

♦ Yurt dışında öğrenim görüp de diploma denklik işlemleri için YÖKDİL sonuçlarından yararlanmak isteyen adaylar.

♦ Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen adaylar. (Not: YÖKDİL’e girebilmek için herhangi bir eğitim kurumundan (lise, üniversite vs.) mezuniyet şartı aranmamaktadır.)

Önemli: Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürmek istedikleri üniversite (enstitü) yetkilileri ile yüz yüze görüşerek, yüksek lisans programları için üniversitenin (enstitünün) YÖKDİL sınav sonuçlarını kullanıp kullanmadığını ve eğer kullanıyor ise, bunun şartlarını öğrenmeleri gerekir.

YÖKDİL’e kimler giremez?

Aslında bu soruyu, “YÖKDİL puanı hangi tür başvurularda geçerli değildir?” diye sormak daha doğru olabilir. Çünkü YDS’ye girebilen her aday YÖKDİL’de de şansını deneyebilir. Ancak YDS puanı ile yapabileceği birçok başvuruyu, YÖKDİL puanı ile yapamaz. Örneğin, yabancı dil tazminatı almak isteyen bir adayın YÖKDİL puanını kullanması mümkün değildir. O halde, bu amaçla YÖKDİL’e giren bir adayın zahmeti boşa gitmiş olacaktır. YÖKDİL puanının hangi tür başvurularda geçerli sayılmadığını aşağıdaki listede sıraladık. YÖKDİL’e girmeden önce bu sınavın, ihtiyacınız olan alanda size başvuru hakkı verip vermeyeceğini aşağıdaki listeden mutlaka kontrol ediniz.

♦ Yurt dışında eğitim (TÜBİTAK) başvurusunda bulunmak isteyen adaylar.

♦ Kamu personeli olmak amacıyla KPSS’ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

♦ Yabancı dil tazminatı ve kariyer uzmanlığı – A grubu kadro başvurusunda bulunmak isteyen adaylar.

♦ Uzman yardımcılığı kadrosundan uzman kadrosuna ataması yapılacak adaylar.

♦ Öğretmenlik atamalarında kullanılmak üzere KPSSP120 (yabancı dil ağırlıklı) puanının hesaplanmasını isteyen adaylar.

YÖKDİL’de kaç soru vardır, her soru kaç puan değerindedir ve sınav süresi ne kadardır?

YÖKDİL’de 80 soru vardır ve her bir doğru cevabın değeri 1.25 puan üzerinden hesaplanmaktadır (1.25 x 80 = 100). Buna göre, 100 üzerinden 55 puana ihtiyaç duyan bir doçent ya da doktora adayının, YÖKDİL sınavında en az 44 doğru cevap bulması gerekmektedir (44 x 1.25 = 55). Soru türleri arasında puan değeri açısından fark olmayıp herhangi bir kelime sorusunun değeri (1.25 puan) ile herhangi bir paragraf sorusunun değeri (1.25 puan) eşittir.

YÖKDİL’de toplam sınav süresi 3 saat (180 dakika), her bir soru için ayrılabilecek ortalama süre ise 2 dakika 15 saniyedir (135 saniye). Aşağıdaki tablo; hangi soru türüne, ne kadar süre ayrılması gerektiği konusunda adaylara rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıştır.

YÖKDİL sınavını başarmak sizin için önem taşıyorsa, bu sürelere riayet ediniz.

Tablo 1: YÖKDİL’de Soru Türleri ve Her Soru Türü İçin Ayrılması Önerilen Süre

YOKDİL Süre

Tabloyu büyütmek ve çıktısını almak için tıklayınız.

Önemli not 1: Önerilen sürelerin hangi kriterler dikkate alınarak belirlendiğini öğrenmek isterseniz, sitemizdeki YDS / E-YDS / YÖKDİL’de Süre Yönetimi  ve YDS / E-YDS / YÖKDİL Sınav Stratejisi adlı dosyaları dikkatle inceleyiniz.

Önemli not 2: Soru türlerinin başlangıç ve bitiş saatleri, sınavın saat 10:15’te başlayacağı varsayılarak hazırlanmıştır. ÖSYM tarafından sınavın başlama saatinin değiştirilmesi durumunda ya da siz farklı bir saat diliminde kendinizi bir YÖKDİL sınavında denemek istediğinizde, soru türlerinin başlangıç ve bitiş saatlerini buna göre ayarlamanız gerekmektedir.

YÖKDİL konuları ve soru türleri nelerdir?

YÖKDİL konuları ve soru türleri için bkz. https://bademci.com/yds-yokdil-cozum-teknikleri/

YÖKDİL’de konu dağılımı nasıldır?

YÖKDİL konu dağılımı için aşağıdaki dosyada yer alan Tablo 1’yi inceleyebilirsiniz. https://bademci.com/yds-yokdil-cozum-teknikleri/

YÖKDİL’den kaç puan almalıyım?

Akademik başvurularda bulunmak için gerekli YÖKDİL ve YDS puanları eşdeğerdir. Örneğin, YDS’den aldığınız 50 puan ile araştırma görevlisi olmak için başvuruda bulunabilirsiniz. Aynı başvuruyu YÖKDİL’den aldığınız 50 puan ile de yapabilirsiniz. Hangi kadro için ne kadar puan alınması gerektiği aşağıda belirtilmiştir:

♦ Araştırma görevlisi olmak için başvuruda bulunan adayların YÖKDİL’den asgari 50 puan almaları gerekmektedir. (100 üzerinden 50 puan = 80 üzerinden 40 doğru cevap).

♦ Doçent ve doktora / sanatta yeterlik adaylarının YÖKDİL’den 100 üzerinden en az 55 puan almaları gerekir. (100 üzerinden 55 puan = 80 üzerinden 44 doğru cevap).

♦ Öğretim üyesi dışında kalan öğretim görevlisi kadrolarına naklen ya da açıktan yapılacak atamalarda YÖKDİL’den 50 puan şartı aranmaktadır.

♦ TUS, DUS ya da EUS’a girecek olan adayların YÖKDİL’den en az 50 puan almaları gerekmektedir.

YÖKDİL’de yanlış cevaplar doğru olanları götürür mü?

Öğrenci tabiriyle söylemek gerekirse, YÖKDİL’de 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Ya da daha açık bir ifade ile, sayısı kaç olursa olsun, YÖKDİL’de yanlış cevaplar doğru cevaplar üzerinde etkili değildir. Ancak siz siz olun, bilemediğiniz ya da cevabından tam emin olamadığınız soruları rastgele değil, belli bir tekniğe bağlı kalarak işaretleyin. Aksi takdirde ilk bakışta avantajlı gibi görünen bir durum (yani yanlışlar doğruları götürmediği için bilemediğiniz ya da cevabından tam emin olamadığınız soruları boş bırakmamak ve bunlara gelişigüzel cevaplar vermek) dezavantaja dönüşür. Bunun iki temel nedeni vardır:

1. İlk okuduğunuzda cevabını bulamadığınız sorular, ikinci değerlendirmenizi de muhtemelen karşılıksız bırakacak olan sorulardır. Eğer bu esnada sorunun bir-iki seçeneğini eleyebilmişseniz (ki onlardan birinin de doğru cevap olma ihtimali hayli yüksektir), içinizden bir ses hedefe yaklaştığınızı, vazgeçmeden değerlendirmenize devam etmeniz gerektiğini söyler. Tabii bu sırada saat de çalışmaya devam eder. Böylece, tek bir soru üzerinde yapacağınız bu türden nafile bir değerlendirme 5-6 dakikanızı su içinde yer bitirir. Sonuçta, gelişigüzel cevaplayabileceğinizi ve yanlış çıksa dahi herhangi bir puan kaybına neden olmayacağını bildiğiniz, örneğin 15 soru (15 soru x 5-6 dakika = 75-90 dakika), toplam süresi 180 dakika olan bu sınavda size ağır kayıplar verdirir.

2. Sorulara gelişigüzel cevap verdiğinizde, bunların arasından doğru cevap yakalama oranınız çok düşük kalır. Çünkü belli bir stratejiye bağlı kalmadan işaretleme (atış) yaptığınız için standart sapmanızı bozarsınız. Standart sapmanız bozulduğunda ise, rastgele işaretleme yaptığınız sorulardan yakalayabileceğiniz doğru cevap sayısı çok düşük kalır.

Öneri: Bu tür soruları önce boş bırakınız ve sınavın sonuna yaklaşırken emin olarak cevapladığınız diğer soruların seçenek dağılımını hesaplayınız. Daha sonra tek bir atış seçeneği belirleyip kalan bütün soruları bu seçeneğe göre işaretleyiniz.

Önemli not: 1. ve 2. maddelerde açıklamaya çalıştığımız bu kısır döngünün içine düşmek ve gereksiz puan kayıpları yaşamak istemiyorsanız, sitemizin YDS / E-YDS / YÖKDİL Süre Yönetimi ve YDS / E-YDS / YÖKDİL’de Sınav Stratejisi dosyalarını mutlaka dikkatle inceleyiniz. Bu dosyalarda, nasıl işaretleme yapmanız gerektiğine dair ayrıntılı bilgi ve açıklama bulacaksınız.

YÖKDİL, TOEFL IBT ve PTE Akademik Sınavları eşdeğer kabul ediliyor mu?

YÖKDİL; TOEFL IBT ya da PTE sınavları ile eşdeğer kabul edilmemektedir. Ancak TOEFL IBT ya da PTE sınavlarından alınan belli puanlar YDS’ye eşdeğer kabul edilmektedir. YÖKDİL ve YDS arasında puanlama açısından bir fark olmadığına göre, TOEFL IBT ya da PTE sınavlarından aldığınız puanları aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere, YDS / E-YDS puanı olarak saydırabilir ve YDS ve/veya YÖKDİL için tanınan bütün haklardan yararlanabilirsiniz. Tablo 2, Yüksek Öğretim Kurumu ve ÖSYM’nin sitelerinden yararlanılarak hazırlanmış olup YDS / E-YDS ve eski ÜDS/KPDS puanları eşdeğer olarak kabul edilmiştir.

Tablo 2: YDS, TOEFL IBT ve PTE Akademik Sınavlarının Eşdeğerliği

Diğer dillerdeki eşdeğerlik tabloları için bkz. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf

2 önemli not:
1. Kimi üniversiteler (enstitüler) yüksek lisans ya da doktora adayları için getirilen YÖKDİL’deki (ya da YDS / E-YDS sınavlarındaki) asgari puan barajını yükseltebilmektedirler. Bu nedenle, adayların, öğrenim görmeyi düşündükleri enstitüye doğrudan başvurarak yüksek lisans ya da doktora için şart koşulmuş YDS / E-YDS / YÖKDİL, TOEFL ya da PTE sınavlarından almaları gereken asgari puanları öğrenmeleri yararlarına olacaktır.

2. Bazı üniversiteler, yüksek lisans veya doktora başvurusu yapan adaylara, kendi dil sınavlarını uygulayabilmektedir. Ancak, bu tür bir sınavı başaran bir aday, yeterlik ya da tez aşamasına geldiğinde, YDS / E-YDS / YÖKDİL, TOEFL ya da PTE sınavlarından birine girmek ve bağlı olduğu enstitü tarafından belirlenmiş olan asgari puanı almak zorundadır.

Unutmayınız: YDS / E-YDS / YÖKDİL barajını, eğitim aldığı enstitü tarafından belirlenen süreler içerisinde başaramayan bir adayın, devam etmekte olduğu yüksek lisans ya da doktora programıyla ilişiği kesilebilmektedir.

YÖKDİL ya da YDS mi yoksa TOEFL ya da PTE mi?

TOEFL ve PTE Akademik; kelime, gramer ve okuma – anlama becerilerinin yanı sıra adayların dinleme, konuşma ve yazma becerilerini de sınayan oldukça geniş kapsamlı sınavlardır. Devlet okullarından mezun, İngilizce temelleri daha çok literatür (bilimsel makale) takibine dayanan ve bu nedenle çeviri (okuma – anlama) becerileri gelişmiş olan adaylar, YÖKDİL ve YDS’ye kıyasla TOEFL ve PTE Akademik sınavında bir hayli zorlanmaktadır. Ayrıca ÖSYM’nin çoktan seçmeli testlerine alışmış bir aday için, TOEFL ya da PTE Akademik sınavlarının sistemine ve farklı soru formatına uyum sağlamak oldukça uzun bir zaman almaktadır.

Not: YÖKDİL, TOEFL ve PTE hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için bu sınavların birçok açıdan karşılaştırıldığı YDS / E-YDS / YÖKDİL, TOEFL ya da PTE Seçiminde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri dosyasını mutlaka inceleyiniz.

YÖKDİL istatistikleri ne anlatıyor?

Dosyamızın başında YÖKDİL sınavı ile ilgili yeterince bilgi paylaşılmadığını belirtmiştik. YÖKDİL’in gerçekleştirildiği 4 dil (Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce) ve kapsadığı 3 alanda (Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler) dönemlere göre toplam kaç adayın sınavlara katıldığı ve Türkiye ortalamasının kaç puan olduğu hakkında sağlıklı ve ayrıntılı istatistiki bilgilere ulaşmak -en azından şimdilik- mümkün görünmemektedir. Ancak bir fikir vermesi açısından, sınav sonuç belgelerinde yer alan dağılımları esas alarak hesapladığımız YÖKDİL Türkiye başarı ortalaması ile ilgili aşağıdaki bilgileri sizlerle paylaşmak isteriz:

5 Mart 2017’de Gerçekleştirilen YÖKDİL İngilizce Sınavında Temel Bilim Alanlarına Göre Puan Aralıkları ve Yaklaşık Başarı Ortalaması

Fen Bilimleri

Puan Aralığı             Aday Sayısı

90-100                       739
80-89                          2.863
70-79                          4.660
60-69                          5.344
50-59                          4.669
0-49                            10.485

Toplam Aday Sayısı: 28.760
Yaklaşık Başarı Ortalaması: %53

Sağlık Bilimleri

Puan Aralığı             Aday Sayısı

90-100                        1.018
80-89                          2.785
70-79                          4.117
60-69                          4.396
50-59                          3.930
0-49                            9.963

Toplam Aday Sayısı: 26.209
Yaklaşık Başarı Ortalaması: %53

Sosyal Bilimler

Puan Aralığı             Aday Sayısı
90-100                        2.579
80-89                          3.579
70-79                          5.340
60-69                          5.772
50-59                          5.164
0-49                            15.517

Toplam Aday Sayısı: 37.951
Yaklaşık Başarı Ortalaması: %53

5 Mart 2017’de YÖKDİL İngilizce Sınavına Giren Bütün Adayların Sayısı: 92.920
Yaklaşık Başarı Ortalaması: %53 

28 Mart 2019’da Gerçekleştirilen YÖKDİL İngilizce Sınavında Temel Bilim Alanlarına Göre Puan Aralıkları ve Yaklaşık Başarı Ortalaması

Fen Bilimleri

Puan Aralığı             Aday Sayısı

90-100                       1.169
80-89                          2.792
70-79                          3.958
60-69                          4.689
50-59                          5.400
0-49                            15.505

Toplam Aday Sayısı: 33.513
Yaklaşık Başarı Ortalaması: %48

Sağlık Bilimleri

Puan Aralığı             Aday Sayısı

90-100                        993
80-89                          2.180
70-79                          2.742
60-69                          3.165
50-59                          4.078
0-49                            16.856

Toplam Aday Sayısı: 30.014
Yaklaşık Başarı Ortalaması: %44

Sosyal Bilimler

Puan Aralığı             Aday Sayısı
90-100                        2.856
80-89                          3.936
70-79                          4.792
60-69                          5.853
50-59                          7.687
0-49                            33.256

Toplam Aday Sayısı: 58.380
Yaklaşık Başarı Ortalaması: %44

28 Mart 2019’da YÖKDİL İngilizce Sınavına Giren Bütün Adayların Sayısı: 121.907
Yaklaşık Başarı Ortalaması: %45

Görüldüğü üzere, temel bilim dalı ve aday sayıları değişse de, her bilim dalının ortalama başarı oranı (%53), ilk YÖKDİL sınavında neredeyse hiç değişmemiş, aynı kalmıştır. Bu durum, İngilizcede fen, sağlık ya da sosyal ayrımı olmayacağı, olsa da sonucun değişmeyeceği konusunda yıllardır ve inatla savunduğumuz görüşlerimizi destekler niteliktedir. 28 Mart 2019’da yapılan YÖKDİL’de ise, Fen Bilimleri sınavı hariç (%48), diğer iki temel bilim dalının başarı ortalaması (%44) yine değişmeden kalmıştır. Ancak ilk YÖKDİL sınavında %53 olan Türkiye ortalaması, 28 Mart 2019 sınavında %45’e düşmüştür. Bu durum, sınavın zorlaşmakta olduğunu gösteren ve dikkate alınması gereken önemli bir işarettir. Buna bir de YÖKDİL’in 3 Kasım 2019’dan itibaren ÖSYM tarafından gerçekleştirilmekte olduğunu eklersek, sınavların zorluk derecesinin biraz daha artacağını varsayabiliriz. (Not: Yukarıda YÖKDİL Nedir? bölümünde sınavların zorlaşmakta olduğu konusunda yaptığımız değerlendirmeyi hatırlayınız.)

Bir yorum ve öneri: Şu ana kadar yapılan YÖKDİL sınavlarından herhangi birine girmiş ancak başarılı olamamış bir aday iseniz, durumunuzu sakin bir şekilde değerlendiriniz. Belki de süreyi iyi yönetememiş ve/veya sorularda seçici davranmamış olabilirsiniz. Başka bir deyişle, düzeyinizin üzerindeki soruları çözmeye çalıştığınız için sınavı başaramamış olabilirsiniz. Bu ve benzeri problemlerin çözümü için -sınava küsmek ve çalışmayı bırakmak yerine- birkaç olumlu adım atabilir ve durumu kısa zamanda lehinize çevirebilirsiniz. Bunu başarmak istiyorsanız, kaldığınız yerden mücadeleye devam etmelisiniz. Çünkü aradaki farkı ancak bu şekilde kapatabilirsiniz.

Unutmayınız: Dil nankördür ve geri gidişi hızlı olur.

Bilgi notu: 3 Kasım 2019 tarihinden itibaren gerçekleştirilen YÖKDİL sınavlarının başarı ortalaması hakkında şu ana kadar ÖSYM tarafından herhangi bir bilgi paylaşılmamıştır.

YÖKDİL hangi alanlarda yapılır?

YÖKDİL İngilizce sınavı; fen, sağlık ve sosyal olmak üzere üç temel bilim alanında yapılmaktadır. Aldığınız lisans ya da lisansüstü eğitim hangi alana uygun düşüyorsa, YÖKDİL’e o alandan girebilirsiniz. Örneğin, mimarlık eğitimi almış bir adaysanız, sınavda Fen Bilimleri alanını tercih etmeniz uygun olur.

Önemli not 1: YÖKDİL Almanca, Arapça ve Fransızca sınavları sadece Sosyal Bilimler alanında yapılmaktadır. (Bkz. YÖKDİL hangi dillerde yapılır?)

Önemli not 2: YÖKDİL’den farklı olarak, YDS’de bilim dalı ayrımı yapılmamakta; hangi alanda eğitim almış olursa olsun, bütün adaylar aynı sınava tabi tutulmaktadır. Ağırlık Sosyal Bilimlerde olmak üzere, YDS, Fen ve Sağlık Bilimlerinden de sorular içermektedir.

YÖKDİL hangi dillerde yapılır?

YÖKDİL; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde gerçekleştirilmektedir. Ancak yukarıda belirttiğimiz gibi, bu dillerden sadece İngilizcede Fen, Sağlık ya da Sosyal Bilimler ayrımı yapılmaktadır. Buna göre, örneğin YÖKDİL’e İngilizceden girecek bir adaysanız, eğitim aldığınız lisans ya da lisansüstü programa uygun olarak Fen, Sağlık ya da Sosyal Bilimlerden herhangi birini tercih edebilirsiniz. Ancak Almanca, Arapça ya da Fransızcadan sınava girecek bir adaysanız, Fen ya da Sağlık Bilimleri için tercih yapamazsınız. Çünkü Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimlerden sınav hazırlanmaktadır.

Önemli not 1: 28 Mart 2021 YÖKDİL sınavı (YÖKDİL/1), sadece Arapça ve İngilizce dillerini kapsamıştır. Bu sınava, Almanca ve Fransızca dillerinden başvuru kabul edilmemiştir. Bu iki dilden başvuru sayısı yeterli olmadığı için yapılan bu uygulamanın, 2022 yılında devam edeceğini varsayıyoruz. Yani 13 Mart 2022 Pazar günü yapılacak YÖKDİL/1’e sadece Arapça ve İngilizce için başvuru kabul edileceğini düşünüyoruz.

Önemli not 2: 28 Mart 2021 YÖKDİL sınavı (YÖKDİL/1), İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Arapçada ise sadece Sosyal Bilimler alanında yapılmıştır. Başka bir deyişle, YÖKDİL/1’e, Arapça Fen ya da Sağlık Bilimleri alanlarından başvuru kabul edilmemiştir. Arapçada başvuru sayısı yeterli olmadığı için yapılan bu uygulamanın, 2022 yılında devam edeceğini varsayıyoruz. Yani 13 Mart 2022 Pazar günü YÖKDİL/1’e Arapçadan girecek adayların, hangi bölüm mezunu olurlarsa olsunlar, Sosyal Bilimler alanını tercih etmek zorunda kalacağını düşünüyoruz.

Önemli not 3: 29 Ağustos 2021 Pazar günü gerçekleştirilen YÖKDİL/2 sınavı, İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarını; Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece Sosyal Bilimler alanını kapsamıştır. Bu uygulamanın, 2022 yılında devam edeceğini varsayıyoruz. Yani 28 Ağustos 2022 Pazar günü YÖKDİL/2’ye Almanca, Arapça ya da Fransızcadan girecek adayların, hangi bölüm mezunu olurlarsa olsunlar, Sosyal Bilimler alanını tercih etmek zorunda kalacağını düşünüyoruz.

Bir hatırlatma: Eğitimini aldığınız yabancı dil ile YÖKDİL’de sınava gireceğiniz dil aynı olmayabilir. Örneğin; lisans öncesi, lisans ya da lisansüstü eğitiminiz esnasında yabancı diliniz İngilizce olsa bile, yukarıda belirtilen diğer dillerin herhangi birinden YÖKDİL’e başvurabilirsiniz.

Önemli not 4: Yukarıda yapılan açıklamalara göre;

1) YÖKDİL’e Almanca ve Fransızca dillerinden girmek isteyen adaylara 2022 yılında sadece 1 (bir) sınav hakkı tanınacağı (28 Ağustos 2022 Pazar);

2) Adaylara, İngilizce dilinde 3 alandan (Fen, Sağlık ya da Sosyal Bilimler) herhangi birini seçme hakkı verileceği;

3) Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece Sosyal Bilimler alanında başvuru kabul edileceği, yani bu 3 dilden sınava girecek adayların, Fen ya da Sağlık Bilimleri alanını tercih edemeyeceği anlaşılmaktadır.

YÖKDİL’e istediğim bir dilden girebilir miyim?

Bir sınav döneminde sadece tek bir dil tercihi yaparak YÖKDİL’e Almanca, Arapça, Fransızca veya İngilizceden girebilirsiniz. Ancak akademik başvuruda bulunacağınız kurumun hangi dili kabul ettiğini ya da herhangi bir dile öncelik verip vermediğini sınav hazırlığına başlamadan mutlaka soruşturunuz.

Doktora ya da yüksek lisans başvurusunda öncelikle İngilizce, Fransızca ya da Almanca YÖKDİL sonucu kabul edilmektedir. Üniversiteler arasında farklı uygulamalar olduğu için Arapça, Çince, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça ve Yunanca dillerini kabul edebilen enstitü/üniversiteler de mevcuttur. Eğer Almanca, Arapça, Fransızca veya İngilizce dışında bir dilden sınava girecekseniz, YÖKDİL bu dilleri kapsamadığı için seçiminiz YDS sınavı olmalıdır. YDS’nin hangi dilleri kapsadığını YDS Nedir? dosyamızdan öğrenebilirsiniz.

Bilim dalı bir yabancı dille ilgili olanlar -akademik çalışmalarını aynı dalda sürdürmek isterlerse- yabancı dil sınavına başka bir dilden girmek zorunda kalabilmektedir. Örneğin, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde görevli bir doçent adayının, YÖKDİL’e İngilizceden değil, Almanca ya da Fransızcadan girmesi gerekmektedir. Ancak enstitüler arasında kimi yorum farklılıkları da olabilmektedir. Bu nedenle, bilim dalı yabancı dil olup da akademik çalışmalarını aynı dalda sürdürmek isteyen adayların, bağlı oldukları enstitülerden şahsen bilgi almaları kesinlikle önerilir.

Bir hatırlatma: İngilizce, Almanca ve Fransızca dışındaki diller, bilim dili olarak çok fazla kabul görmemektedir. Farklı bir dilden (Rusça, Farsça vs.) sınava girmeye karar vermeden önce, öğrenim gördüğünüz / göreceğiniz enstitüye mutlaka danışınız.

Bir dönemde birden fazla yabancı dilden sınava girebilir miyim?

Hayır, giremezsiniz! Adaylara, bir dönemde sadece bir yabancı dilden sınava giriş hakkı tanınmıştır (örneğin, YÖKDİL İngilizce Fen Bilimleri).

Eski ÜDS / KPDS sonuçları ne kadar süre boyunca geçerli olacak?

Eski ÜDS/KPDS sonuçları doçentlik başvurularında müktesep (kazanılmış) hak olarak kabul edilmekte ve süresiz geçerli sayılmaktadır. Ancak yüksek lisans ve doktora başvurularında farklı uygulamalara tanık olunduğu için, bu konuda eğitim almayı düşündüğünüz enstitüye doğrudan danışmanız önerilir.

TUS, DUS ve EUS başvurularında YDS / E-YDS / YÖKDİL sonuçları 5 yıl geçerli sayılmaktadır.

Daha önceki dönemlerde elde ettiğiniz YDS / E-YDS sonuçları, KPSSP120 puan hesaplamasında dikkate alınmamaktadır. YÖKDİL puanları ise, KPSSP120 puan hesaplamasında kesinlikle kullanılmamaktadır.

YÖKDİL akademik kadrolara başvuruda kaç yıl geçerli olacak?

ÖSYM Başkanlığı, herhangi bir dönemde alınacak YÖKDİL puanının akademik kadro başvurularında süresiz geçerli olacağını bildirmiştir. Buna göre, akademik kadrolara (örneğin doçentliğe) başvuruda bulunmak isteyen bir adayın, YÖKDİL sonucunu herhangi bir süre sınırlaması olmadan kullanabileceği anlaşılmaktadır. Ancak, üniversitelerin ve kimi özel ya da resmi kurumların bu konuda farklı uygulamaları olabilmektedir. Bu nedenle, YÖKDİL sonucunuzun geçerliliği konusunda, başvuruda bulunmayı düşündüğünüz üniversite ya da enstitüden şahsen bilgi almanızı kesinlikle öneririz.

YÖKDİL dil tazminatında geçerli olacak mı?

Dil tazminatı almak isterseniz, yine YDS’nin kapısını çalmak zorundasınız. Çünkü YÖKDİL sonuçları dil tazminatı başvurularında geçerli kabul edilmemektedir. YÖKDİL’in hangi tür başvurularda kabul edilmediğini öğrenmek için yukarıda YÖKDİL’e kimler giremez? bölümünü inceleyebilirsiniz.

Birden fazla YÖKDİL puanından hangisi geçerli olacak?

Eğer YÖKDİL sınavına aynı dilden birden fazla kez girer ve birbirinden farklı puanlar elde ederseniz, bu puanlar içinde en yüksek olan geçerli sayılıp diğerleri dikkate alınmaz.

YÖKDİL ne zaman ve nerede yapılır?

YÖKDİL, 2017-2018 yılları arasında yılda üç kez olmak üzere toplam 6 kez uygulanmıştır. Ancak 3 Kasım 2019 tarihinden itibaren sınav, ÖSYM tarafından gerçekleştirilmeye başlandığı için artık yılda 3 değil, 2 sınav yapılmaktadır.

ÖSYM’nin 13 Mart 2022’de YÖKDİL sınavını gerçekleştireceği illerin listesi aşağıdadır.

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak.

En yakın YÖKDİL sınavı ne zaman ve başvurular hangi tarihlerde yapılacak?

YÖKDİL/1 13 Mart 2022 Pazar günü gerçekleştirilecektir. Sınav sonuçları 29 Mart 2022 Salı günü açıklanacaktır.

YÖKDİL/2 sınavı için aşağıdaki bölüme bakınız.

En yakın ikinci ve üçüncü YÖKDİL sınavları ne zaman ve başvurular hangi tarihlerde yapılacak?

YÖKDİL/2 sınavı 28 Ağustos 2022 Pazar günü gerçekleştirilecektir. YÖKDİL/2 sınav sonuçları 16 Eylül 2022 Cuma günü açıklanacaktır. YÖKDİL başvuru işlemleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için bkz. https://bademci.com/yokdil-basvurulari/

Lütfen dikkat: 28 Ağustos 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek olan YÖKDİL/2 sınavından sonra 2022 yılı içinde başkaca bir YÖKDİL sınavı yapılmayacaktır.

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak ve YÖKDİL sonucumu nasıl öğrenebilirim?

ÖSYM, YÖKDİL sonuçlarını genellikle sınavdan yaklaşık 3-4 hafta sonra https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinde açıklamaktadır. Adaylar kendilerine ait sonuç belgesinin renkli çıktısını alıp resmi başvurularında (yüksek lisans vs.) kullanabilirler. Bu belgenin, herhangi bir ÖSYM merkezinde ayrıca onaylatılmasına gerek yoktur. 2022 yılında (normal süresi içinde) yapılan/yapılacak olan YÖKDİL sınavlarının sonuç açıklama tarihleri aşağıdadır:

1) 13 Mart 2022 Pazar günü yapılacak YÖKDİL/1 sınavının sonuçları 29 Mart 2022 Salı günü açıklanacaktır.
2) 28 Ağustos 2022 Pazar günü yapılacak YÖKDİL/2 sınavının sonuçları 16 Eylül 2022 Cuma günü açıklanacaktır.

www.bademci.com