Son güncelleme: 19 Aralık 2021

YDS Nedir?

 

 


 

Giriş

Aşağıda YDS sınavı ile ilgili zihinleri meşgul eden birçok soruyu, ÖSYM’yi esas alarak cevaplamaya çalıştık. Bu bilgileri; kendi deneyimlerimiz, yorumlarımız ve önerilerimizle karınca kararınca zenginleştirmeye çalıştık. Siz de soru, görüş ve önerilerinizle bu dosyaya katkıda bulunmak isterseniz, sitemizin İletişim Kutusunu kullanabilir ya da info@bademci.com adresine doğrudan mail gönderebilirsiniz.

YDS nedir?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) talimatıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilk kez 7 Nisan 2013 Pazar günü gerçekleştirilen merkezi bir lisan sınavıdır.

Yorum ve ilk uyarı: 2012 yılına kadar uygulanan ÜDS ve KPDS, klasik liselerden mezun adaylar kadar, dil eğitimlerini iyi okullarda almış adaylar için de aşılması zor bir engel olmuştur. Geçmişte ÜDS/KPDS’yi gündemlerinin üst sıralarına taşımayan çok sayıda aday, bu nedenle ciddi bedeller ödemek zorunda kalmış, çeşitli kurslarda ve sınav salonlarında değerli zamanlarını yitirmiştir. 12 yıl boyunca uygulanan ÜDS ve 22 yıl boyunca uygulanan KPDS’nin ciddi sınavlar olduğu su götürmez bir gerçektir. Bu iki sınavın devamı niteliğindeki YDS’nin de, aynı ciddiyetle ele alınması gerekir.

YDS’ye kimler girebilir?

♦ Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.

♦ Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları.

♦ Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler.

♦ Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) dâhil, herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurtdışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

♦ Öğretim üyesi dışında kalan öğretim görevlisi kadrolarına naklen ya da açıktan ataması yapılacak olanlar.

♦ Yurt dışında öğrenim görüp de diploma denklik işlemleri için YDS sonuçlarından yararlanmak isteyen adaylar.

♦ Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı (DUS) ve Eczacılıkta Uzmanlık Sınavına (EUS) girecek olan adaylar.

♦ Yurt dışında eğitim (TÜBİTAK) başvurusunda bulunmak isteyen adaylar.

♦ Araştırma görevlisi olmak için başvuruda bulunan adaylar.

♦ Kamu personeli olmak amacıyla KPSS’ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

♦ Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli statüde çalışacak mütercim veya tercümanlar ile çözümleyici ve programcılar.

♦ Yabancı dil tazminatı ve kariyer uzmanlığı – A grubu kadro başvurusunda bulunmak isteyen adaylar.

♦ Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler. (Not: YDS’ye girebilmek için herhangi bir eğitim kurumundan [lise, üniversite vs.] mezuniyet şartı aranmamaktadır.)

Önemli: Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürmek istedikleri üniversite (enstitü) yetkilileri ile yüz yüze görüşerek, lisansüstü programları için üniversitenin (enstitünün) YDS sınav sonuçlarını kullanıp kullanmadığını ve eğer kullanıyor ise, bunun şartlarını öğrenmeleri gerekir.

YDS’de kaç soru vardır, her soru kaç puan değerindedir ve sınav süresi ne kadardır?

YDS’de 80 soru vardır ve her bir doğru cevabın değeri 1.25 puan üzerinden hesaplanmaktadır (1.25 x 80 = 100). Buna göre, 100 üzerinden 55 puana ihtiyaç duyan bir doçent ya da doktora adayının, YDS sınavında en az 44 doğru cevap bulması gerekmektedir (44 x 1.25 = 55). Soru türleri arasında puan değeri açısından fark olmayıp herhangi bir kelime sorusunun değeri (1.25 puan) ile herhangi bir paragraf sorusunun değeri (1.25 puan) eşittir.

YDS’de toplam sınav süresi 3 saat (180 dakika), her bir soru için ayrılabilecek ortalama süre ise 2 dakika 15 saniyedir (135 saniye). Aşağıdaki tablo; hangi soru türüne, ne kadar süre ayrılması gerektiği hakkında adaylara rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıştır.

YDS sınavını başarmak sizin için önem taşıyorsa, bu sürelere riayet ediniz.

Tablo 1: YDS İngilizce Sınavında Soru Türleri ve Her Soru Türü İçin Ayrılması Önerilen Süre

Tabloyu büyütmek ve çıktısını almak için tıklayınız.

Önemli not: Önerilen sürelerin hangi kriterler dikkate alınarak belirlendiğini öğrenmek isterseniz, sitemizdeki YDS / E-YDS / YÖKDİL’de Süre Yönetimi ve YDS / E-YDS / YÖKDİL Sınav Stratejisi adlı dosyaları dikkatle inceleyiniz.

YDS konuları ve soru türleri nelerdir?

YDS konuları ve soru türleri için bkz. https://bademci.com/yds-yokdil-cozum-teknikleri/

YDS’de konu dağılımı nasıldır?

YDS konu dağılımı için aşağıdaki dosyada yer alan Tablo 1’i inceleyebilirsiniz. https://bademci.com/yds-yokdil-cozum-teknikleri/

YDS’den kaç puan almalıyım?

♦ Araştırma görevlisi olmak için başvuruda bulunan adayların YDS’den asgari 50 puan almaları gerekmektedir. (100 üzerinden 50 puan = 80 üzerinden 40 doğru cevap).

♦ Doçent ve doktora / sanatta yeterlik adaylarının YDS’den 100 üzerinden en az 55 almaları gerekir. (100 üzerinden 55 puan = 80 üzerinden 44 doğru cevap).

♦ Öğretim üyesi dışında kalan öğretim görevlisi kadrolarına naklen ya da açıktan yapılacak atamalarda YDS’den 50 puan şartı aranmaktadır.

♦ Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı (DUS) ya da Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Sınavına (EUS) girecek olan adayların YDS’den en az 50 ve üstü puan almaları gerekmektedir.

♦ Yabancı dil tazminatı ve kariyer uzmanlığı – A grubu kadro başvurularında YDS’den en az 70 ve üstü puan şartı aranmaktadır. (100 üzerinden 70 puan = 80 üzerinden 56 doğru cevap).

♦ Yabancı dil okutmanları için YDS barajı 80 puandır. (100 üzerinden 80 puan = 80 üzerinden 64 doğru cevap).

♦ Yurt dışında eğitim (TÜBİTAK) başvurusunda ise asgari YDS puanı 60’tır. (100 üzerinden 60 puan = 80 üzerinden 48 doğru cevap).

♦ Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli statüde çalışacak mütercim veya tercümanların YDS’den en az 80 ve üstü puan almaları gerekmektedir. (100 üzerinden 80 puan = 80 üzerinden 64 doğru cevap).

♦ Aynı statüde çalışacak çözümleyici ve programcıların ise, asgari YDS puanı 60 olmalıdır. (100 üzerinden 60 puan = 80 üzerinden 48 doğru cevap).

♦ Öğretmenlik atamasında kullanılan KPSSP120 puanının hesaplanmasında YDS’nin ağırlığı %50’dir.

2 önemli not:
1. Kimi üniversiteler (enstitüler) yüksek lisans, doktora adayları ya da akademik kadrolara başvuracak adaylar için getirilen YDS’deki (ya da diğer eşdeğer sınavlardaki) asgari puan barajını yükseltebilmektedirler. Bu nedenle, adayların, öğrenim görmeyi düşündükleri enstitüye doğrudan başvurarak yüksek lisans ya da doktora için şart koşulmuş YDS / E-YDS / YÖKDİL, TOEFL ya da PTE sınavlarından almaları gereken asgari puanları öğrenmeleri yararlarına olacaktır.

2. Bazı üniversiteler yüksek lisans veya doktora başvurusu yapan adaylara, kendi dil sınavlarını uygulayabilmektedir. Ancak, bu tür bir sınavı başaran bir aday, yeterlik ya da tez aşamasına geldiğinde, YDS / E-YDS / YÖKDİL, TOEFL ya da PTE sınavlarından birine girmek ve bağlı olduğu enstitü tarafından belirlenmiş olan asgari puanı almak zorundadır.

Unutmayınız: YDS / E-YDS / YÖKDİL barajını, eğitim aldığı enstitü tarafından belirlenen süreler içerisinde başaramayan bir adayın, devam etmekte olduğu yüksek lisans ya da doktora programıyla ilişiği kesilebilmektedir.

YDS, TOEFL IBT ve PTE Akademik Sınavlarının Eşdeğerliği

TOEFL IBT ve PTE, YDS’ye eşdeğer kabul edilen iki dil sınavıdır. Aşağıda, bu sınavların YDS ile karşılaştırmalı eşdeğer puanları verilmiştir. Tablo, Yüksek Öğretim Kurulu ve ÖSYM’nin sitelerinden yararlanılarak hazırlanmış olup YDS / E-YDS / YÖKDİL ve eski ÜDS / KPDS puanları eşdeğer olarak kabul edilmiştir.

Tablo 2: YDS, TOEFL IBT ve PTE Akademik Sınavlarının Eşdeğerliği

Diğer dillerdeki eşdeğerlik tabloları için bkz. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf

YDS mi, TOEFL ya da PTE mi?

TOEFL ve PTE Akademik; kelime, gramer ve okuma – anlama becerilerinin yanı sıra adayların dinleme, konuşma ve yazma becerilerini de sınayan oldukça geniş kapsamlı sınavlardır. Devlet okullarından mezun, İngilizce temelleri daha çok literatür (bilimsel makale) takibine dayanan ve bu nedenle çeviri (okuma – anlama) becerileri gelişmiş olan adaylar, YDS’ye kıyasla TOEFL ya da PTE Akademik sınavında daha çok zorlanmaktadır. Ayrıca ÖSYM’nin çoktan seçmeli testlerine alışmış bir aday için, TOEFL ya da PTE Akademik sınavlarının sistemine ve farklı soru formatına uyum sağlamak oldukça uzun bir zaman almaktadır.

Not: YDS, TOEFL ve PTE hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için bu sınavların birçok açıdan karşılaştırıldığı YDS / E-YDS / YÖKDİL, TOEFL ya da PTE Seçiminde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri  dosyasını mutlaka inceleyiniz.

YDS istatistikleri ne anlatıyor?

ÖSYM tarafından yayınlanan istatistiklere göre;

• 7 Nisan 2013 tarihinde ilk kez yapılan İngilizce YDS’ye yaklaşık 300.000 kişi katılmış ve Türkiye not ortalaması 30 olmuştur.

• 1 Eylül 2013 İngilizce YDS’ye yaklaşık 162.000 kişi katılmış ve Türkiye not ortalaması 36 olmuştur.

• Başarı ortalaması, 6 Nisan 2014 tarihinde yapılan YDS’de 31,5 puana düşmüştür.

• 7 Eylül 2014 tarihinde yapılan YDS İngilizce sınavına giren 134.000 adayın başarı ortalaması ise yaklaşık 10 puanlık artış göstererek 41,3’e çıkmıştır.

• 1 Nisan 2018 YDS (İngilizce), sayısal verileri ÖSYM tarafından açıklanan en son YDS sınavıdır. Bu sınava 102.000 aday girmiş ve ortalama puan 38 olmuştur.

YDS’nin zorluk derecesinin, bu sonuçların alınmasında etkili olduğu açıktır. Ancak bir önceki maddede ve sitemizdeki bazı dosyalarda ifade ettiğimiz gibi, bu, bir ilk değildir. Geçmişten bugüne ÖSYM tarafından gerçekleştirilen İngilizce sınavlarında, bu türden düşük ve birbirinden farklı başarı oranlarına çokça rastlamak mümkündür.

Not: E-YDS ve YÖKDİL istatistikleri için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz:

https://bademci.com/e-yds-nedir/#eydsistatistik
https://bademci.com/yokdil-nedir/#yokdilistatistik

Bir yorum ve öneri: Şu ana kadar yapılan YDS sınavlarından herhangi birine iyi ya da çok iyi hazırlanan, ancak buna rağmen notu düşen bir YDS adayı iseniz, bu durumu doğal karşılamalı ve sakin olmalısınız. Belki de süreyi iyi yönetemediğiniz ve / veya sorularda seçici davranmadığınız (yani düzeyinizin üzerinde olsun olmasın her soruyu çözmeye çalıştığınız için) notunuz düşmüş olabilir. Bu ve benzeri problemlerin çözümü için -sınava küsmek ve çalışmayı bırakmak yerine- birkaç olumlu adım atabilir ve durumu kısa zamanda lehinize çevirebilirsiniz. Bunu başarmak istiyorsanız, kaldığınız yerden mücadeleye devam etmelisiniz. Çünkü sınavın çıtası aşağıya çekildiğinde, eşiği ancak bu sayede aşabilirsiniz. Mantıklı ve doğru olan, sınava küsmek ve bir süre geri çekilmektense, hangi konulardaki eksiklerinizin ve hangi hatalı yaklaşımlarınızın size puan kaybettirdiğini anlamaya çalışmaktır. Sitemizde yer alan ve 7 bölümden oluşan YDS / E-YDS / YÖKDİL’de Sorunlar, Çözümler dosyası size bu konuda yardımcı olacaktır.

Unutmayınız: Dil nankördür ve geri gidişi hızlı olur.

YDS’de yanlışlar doğruları götürür mü?

Hayır, götürmez! Ancak, bir YDS adayının cevabını bilemediği sorularda gelişigüzel işaretleme yapmaması lehine olacaktır. Çünkü yanlışların doğruları götürmediğini bilen bir aday, kendi düzeyine uygun olup olmadığını dikkate almaksızın her soru ile uğraşır, hatta boğuşur. Bu, nafile bir çabadır. Şöyle ki; herhangi bir sorunun sınadığı bilgiye sahip olmayan bir aday, o soru üzerinde yorumlar yaparak, fikirler yürüterek cevap bulamaz. Bu sırada kaybedeceği süre ve moral ise diğer sorulardaki başarısını kesinlikle olumsuz etkiler. O halde, yanlışlar doğruları götürmese bile, ortalama bir adayın sınırlarını iyi tayin etmesi ve YDS’de cevabını bulamayacağı sorularla gereksiz yere vakit kaybetmemesi KESİNLİKLE yararına olacaktır. Dilerseniz, bu konuyu, örnekler vererek iki maddede açıklamaya çalışalım:

1. İlk okuduğunuzda cevabını bulamadığınız sorular, ikinci değerlendirmenizi de muhtemelen karşılıksız bırakacak olan sorulardır. Eğer bu esnada sorunun bir-iki seçeneğini eleyebilmişseniz (ki onlardan birinin de doğru cevap olma ihtimali hayli yüksektir), içinizden bir ses hedefe yaklaştığınızı, vazgeçmeden değerlendirmenize devam etmeniz gerektiğini söyler. Tabii bu sırada saat de çalışmaya devam eder. Böylece, tek bir soru üzerinde yapacağınız bu türden nafile bir değerlendirme 5-6 dakikanızı su içinde yer bitirir. Sonuçta, gelişigüzel cevaplayabileceğinizi ve yanlış çıksa dahi herhangi bir puan kaybına neden olmayacağını bildiğiniz, örneğin 15 soru (15 soru x 5-6 dakika = 75-90 dakika), toplam süresi 180 dakika olan bu sınavda size ağır kayıplar verdirir.

2. Sorulara gelişigüzel cevap verdiğinizde, bunların arasından doğru cevap yakalama oranınız çok düşük kalır. Çünkü belli bir stratejiye bağlı kalmadan işaretleme (atış) yaptığınız için standart sapmanızı bozarsınız. Standart sapmanız bozulduğunda ise, rastgele işaretleme yaptığınız sorulardan yakalayabileceğiniz doğru cevap sayısı çok düşük kalır.

Öneri: Bu tür soruları önce boş bırakınız ve sınavın sonuna yaklaşırken emin olarak cevapladığınız diğer soruların seçenek dağılımını hesaplayınız. Daha sonra tek bir atış seçeneği belirleyip kalan bütün soruları bu seçeneğe göre işaretleyiniz.

Önemli not: 1. ve 2. maddelerde açıklamaya çalıştığımız bu kısır döngünün içine düşmek ve gereksiz puan kayıpları yaşamak istemiyorsanız, sitemizin YDS / E-YDS / YÖKDİL’de Süre Yönetimi ve YDS / E-YDS / YÖKDİL Sınav Stratejisi dosyalarını mutlaka dikkatle inceleyiniz. Bu dosyalarda, nasıl işaretleme yapmanız gerektiğine dair ayrıntılı bilgi ve açıklama bulabilirsiniz.

YDS hangi alanlarda yapılır?

Ağırlık sosyal bilimlerde olmak üzere, YDS üç temel bilimden de (fen, sağlık, sosyal) sorular içermektedir. YÖKDİL’den farklı olarak, YDS’de bilim dalı ayrımı yapılmamakta; hangi alanda eğitim almış olursa olsun, bütün adaylar aynı sınava tabi tutulmaktadır.

YDS hangi dillerde yapılır?

Eski bilgilerinize güvenerek YDS başvurusu yapmak istediğinizde, beklenmedik, acı sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Örneğin, sonbahar döneminde Japonca sınavı için başvuru yapmak üzere bilgisayar başına geçtiğinizde ya da herhangi bir ÖSYM Sınav Koordinatörlüğüne gittiğinizde, Japonca sınavının yılda bir kez ve sadece ilkbahar döneminde yapıldığını öğrenebilirsiniz. Ya da belli bir plan ve beklenti çerçevesinde, ilkbahar dönemi Bulgarca sınavı için başvuru yapmak istediğinizde, bu dilden artık sadece E-YDS sınavına girebileceğinizi ve bu sınavın da 2021 yılında sadece bir kez yapılacağını öğrenip hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Böyle bir durumla karşılaşmak istemiyorsanız, lütfen aşağıdaki notları, ayrıntılara dikkat ederek sabırla inceleyiniz.

1. not: 2022 YDS/1, 10 Nisan 2022 Pazar günü aşağıda belirtilen dillerde yapılacaktır:

Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca, İngilizce, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca.

2. not: 2022 yılında aşağıda belirtilen dillerde YDS sınavı yapılmayacaktır. Bu dillerden sınava girecek adaylara, yılda bir kez olmak üzere, sadece E-YDS sınav hakkı tanınacaktır. Bu adaylar, sadece Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-Sınav Merkezlerinde sınava girebilecektir. Sınavlar test usulüne göre hazırlanmış olup 80 soru içermektedir. E-YDS sınav tarihlerini E-YDS Nedir dosyamızda bulabilirsiniz.

Bulgarca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca ve Yunanca

3. not: 1. notta belirtilen dillerin herhangi birinden YDS sınavına başvuran adayların sayısı, ÖSYM tarafından belirlenmiş olan barajın altında kalırsa (yani o dil için az sayıda başvuru yapılırsa), adaylara çoktan seçmeli değil, 200’er kelimelik, iki yönlü çeviri usulüne göre hazırlanmış bir sınav uygulanmaktadır (örneğin, Türkçe – Sırpça [200 kelime]; Sırpça – Türkçe [200 kelime]). Çeviri usulü sınav yapılan dillerin listesi aşağıdadır:

Arnavutça, Boşnakça, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Gürcüce, Hollandaca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Sırpça ve Ukraynaca

4. not: Aşağıda belirtilen dillerde YDS, sadece test usulü sınav olarak uygulanmaktadır.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça

5. not: Aşağıdaki dillerden YDS sınavına girmek isteyenlere, yılda sadece bir sınav hakkı (YDS/1 – İlkbahar Dönemi) tanınmaktadır. 23 Ekim 2022 Pazar günü yapılacak olan YDS/2 (Sonbahar Dönemi) sınavı, aşağıda listelenen bu dilleri kapsamayacaktır.

Arnavutça, Boşnakça, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Gürcüce, Hollandaca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Sırpça ve Ukraynaca

6. not: Aşağıda belirtilen dillerden YDS’ye girecek olan adaylar için sınav merkezi Çankaya, Ankara’dır. Bu dillere ait YDS sınavları diğer şehirlerde yapılmamaktadır.

Arnavutça, Boşnakça, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Gürcüce, Hollandaca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Sırpça ve Ukraynaca

7. not: Aşağıda belirtilen dillerden herhangi birinden YDS’ye girecek adaylara önemli hatırlatma: Belli bir sınav merkezinde sınava alınacak aday sayısı 1.000’den daha az olursa, ÖSYM bu merkezde sınav yapıp yapmamaya yetkilidir. Sınav yapılmaması durumunda ise, adayların hangi sınav merkezine aktarılacağına başvurular tamamlandıktan sonra karar verilmektedir.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça

Bir örnek: Kahramanmaraş’tan Arapça YDS sınavına başvuruda bulunuyorsunuz. Buna göre; 1) Bu ilimizde YDS sınavı yapıldığı için ilk sınav merkezi tercihiniz mantıken Kahramanmaraş olacaktır. Ancak büyük şehirlere kıyasla Kahramanmaraş’tan Arapça dili için az sayıda başvuru olacağından başka bir ilde sınava girmek zorunda kalırsınız. 2) İkinci sınav merkezi tercihinizde ise, size en yakın illerden biri olan Malatya’yı işaretlemek isteyebilirsiniz. Ancak bu ilimizden de Arapça için çok fazla başvuru çıkmayacağından, ÖSYM sistemi ya da bizzat gittiğiniz başvuru merkezindeki görevli bu tercihinizi kabul etmeyip sizi, örneğin Ankara’ya yönlendirebilir. 3) Ayrıca zorunlu olarak tercih edeceğiniz, örneğin Ankara Bahçelievler’deki sınav merkezi için alınan toplam başvuru sayısı 1000’in altında kalırsa, ÖSYM, sizi Çankaya’daki başka bir sınav merkezine de yönlendirebilir.

YDS’ye istediğim bir dilden girebilir miyim?

Doçentlik başvurusu için Almanca, Fransızca ve İngilizce dışındaki bir yabancı dilden YDS’ye girmek isterseniz;

♦ Bu dilin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) tarafından geçerliliğinin kabul edilmiş olması gerekir. (ÜAK tarafından geçerliliği kabul edilen diller: Almanca, Arapça, Çince, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça ve Yunanca)

♦ Bu dilin, YDS’de sınanan dillerden biri olması gerekir.

♦ YDS’de bu dile ait sınavdan 100 üzerinden 55 (veya üstü bir) puan almanız gerekir.

♦ Eğer ÜAK tarafından geçerliliği kabul edilen Farsça, İspanyolca, İtalyanca veya Yunancadan sınava girmek istiyorsanız, tercihiniz E-YDS sınavı olmalıdır. Çünkü yukarıda bir önceki bölümde belirttiğimiz gibi, bu dillerden YDS sınavı yapılmamaktadır.

Doktora ya da yüksek lisans başvurusunda öncelikle İngilizce, Fransızca ya da Almanca YDS sonucu kabul edilmektedir. Üniversiteler arasında farklı uygulamalar olduğu için Arapça, Çince, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça ve Yunanca dillerini kabul edebilen enstitüler / üniversiteler de mevcuttur.

Bilim dalı bir yabancı dille ilgili olanlar -akademik çalışmalarını aynı dalda sürdürmek isterlerse- yabancı dil sınavına başka bir dilden girmek zorunda kalabilmektedir. Örneğin, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde görevli bir doçent adayının, YDS’ye İngilizceden değil, Almanca ya da Fransızcadan girmesi gerekmektedir. Ancak enstitüler arasında kimi yorum farklılıkları da olabilmektedir. Bu nedenle, bilim dalı yabancı dil olup da akademik çalışmalarını aynı dalda sürdürmek isteyen adayların, bağlı oldukları enstitülerden şahsen bilgi almaları kesinlikle önerilir.

Bir hatırlatma: İngilizce, Almanca ve Fransızca dışındaki diller, bilim dili olarak çok fazla kabul görmemektedir. Farklı bir dilden (Rusça, Farsça vs.) sınava girmeye karar vermeden önce, öğrenim gördüğünüz / göreceğiniz enstitüye mutlaka danışınız.

Bir dönemde birden fazla yabancı dilden sınava girebilir miyim?

Hayır, giremezsiniz! Adaylara, bir dönemde sadece bir yabancı dilden sınava giriş hakkı tanınmıştır (örneğin, YDS İngilizce).

Eski ÜDS / KPDS sonuçları ne kadar süre boyunca geçerli olacak?

ÜDS / KPDS sınavları yaklaşık 10 yıl önce kaldırılmıştır. Buna rağmen doçentlik başvurularında bu sınavların sonuçlarını müktesep (kazanılmış) hak olarak kabul eden ve süresiz geçerli sayan kurumlar vardır. Ancak farklı uygulamalara da tanık olduğumuz için bu konuda, eğitim almayı/başvuruda bulunmayı düşündüğünüz enstitüye doğrudan danışmanızı öneririz.

TUS, DUS ve EUS başvurularında YDS sonuçları 5 yıl geçerli sayılmaktadır.

Daha önceki dönemlerde elde ettiğiniz YDS sonuçları, KPSS puan hesaplamasında dikkate alınmamaktadır. Herhangi bir dönemde alınan YDS puanı, ancak izleyen KPSS sınavında elde edilecek puan hesaplamasında kullanılabilmektedir.

YDS akademik kadrolara başvuruda kaç yıl geçerli olacak?

Aslında akademik kadrolara (örneğin doçentliğe) başvuruda bulunmak isteyen bir adayın, YDS sonucunu herhangi bir süre sınırlaması olmadan kullanabilmesi beklenir. Çünkü YDS ya da benzeri bir sınavdan aldığınız başarılı bir puan, müktesep (kazanılmış) hak sayılır ve süresiz geçerli olması gerekir. Nitekim doçent adayları eskiden ÜDS/KPDS sonuçlarını, doçentlik başvurularında süre sınırlaması olmadan kullanırdı. Ancak bir üst bölümde belirttiğimiz gibi, günümüzde üniversitelerin ve kimi özel ya da resmi kurumların bu konuda farklı uygulamaları oluyor ve örneğin, bazı enstitüler YDS’nin geçerliliğini 5 yıl ile sınırlayabiliyor. Bu nedenle, YDS sonucunuzun geçerliliği konusunda, başvuruda bulunmayı düşündüğünüz üniversite ya da enstitüden şahsen bilgi almanızı kesinlikle öneririz.

YDS dil tazminatında kaç yıl geçerli olacak?

YDS’nin dil tazminatı için 5 yıl süreyle geçerli olacağı belirtilmiştir. Ancak burada istisnai bir durum vardır: Örneğin, herhangi bir YDS İngilizce sınavından 90 almış ve A düzeyi dil bilgisine sahip bir aday, 5 yıllık süre sonunda tekrar sınava girmese bile tazminat hakkı devam etmektedir. Şu farkla ki, ikinci 5 yıllık dönemde bu adayın düzeyi B’ye düşürülmekte ve alabileceği dil tazminatı miktarı azalmaktadır.

Birden fazla YDS puanından hangisi geçerli olacak?

Eğer YDS’ye aynı dilden birden fazla kez girer ve birbirinden farklı puanlar alırsanız, bu puanlar içinde en yüksek olan geçerli sayılıp diğerleri dikkate alınmaz.

YDS ne zaman ve nerede yapılır?

ÖSYM; biri nisan, diğeri ise ekim ayında olmak üzere, 2022 yılında iki YDS sınavı gerçekleştirecektir.

YDS/1 – 10 Nisan 2022
YDS/2 – 23 Ekim 2022

YDS/1 ve YDS/2’nin yapıldığı illerin listesi aşağıdadır.

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Van ve Zonguldak.

En yakın YDS sınavı ne zaman ve başvurular hangi tarihlerde yapılacak?

YDS/1 – 10 Nisan 2022 (Başvuru: 17-28 Şubat 2022) (Geç başvuru: 8 Mart 2022)
YDS/2 – 23 Ekim 2022 (Başvuru: 6-15 Eylül 2022) (Geç başvuru: 23 Eylül 2022)

Not: 2021 yılında, belirtilen normal tarihler arasında YDS başvurusu yapan adaylardan 145 TL, geç başvuru yapan adaylardan ise 217.5 TL ücret tahsil edilmiştir.

YDS başvuru işlemleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. https://bademci.com/yds-basvurulari/

En yakın ikinci ve üçüncü YDS sınavları ne zaman ve başvurular hangi tarihlerde yapılacak?

Bakınız bir önceki bölüm. 2022 yılında YDS sınavları, nisan ve ekim aylarında olmak üzere sadece 2 kez yapılacaktır.

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

1) YDS/1 sınav sonuçları 6 Mayıs 2022 Cuma günü açıklanacaktır.
2) YDS/2 sınav sonuçları 8 Kasım 2022 Salı günü açıklanacaktır.

www.bademci.com