YDS Nedir?

 

 


 

Giriş

Aşağıda YDS sınavı ile ilgili zihinleri meşgul eden birçok soruyu, ÖSYM’yi esas alarak cevaplamaya çalıştık. Bu bilgileri; kendi deneyimlerimiz, yorumlarımız ve önerilerimizle karınca kararınca zenginleştirmeye çalıştık. Siz de soru, görüş ve önerilerinizle bu dosyaya katkıda bulunmak isterseniz, sitemizin iletişim kutusunu kullanabilir ya da info@bademci.com adresine doğrudan mail gönderebilirsiniz.

YDS nedir?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) talimatıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilk kez 7 Nisan 2013 Pazar günü gerçekleştirilen merkezi bir lisan sınavıdır.

Yorum ve ilk uyarı: 2012 yılına kadar uygulanan ÜDS ve KPDS, klasik liselerden mezun adaylar kadar, dil eğitimlerini iyi okullarda almış adaylar için de aşılması zor bir engel olmuştur. Geçmişte ÜDS/KPDS’yi gündemlerinin üst sıralarına taşımayan çok sayıda aday, bu nedenle ciddi bedeller ödemek zorunda kalmış, çeşitli kurslarda ve sınav salonlarında değerli zamanlarını yitirmiştir. 12 yıl boyunca uygulanan ÜDS ve 22 yıl boyunca uygulanan KPDS’nin ciddi sınavlar olduğu su götürmez bir gerçektir. Bu iki sınavın devamı niteliğindeki YDS’nin de, aynı ciddiyetle ele alınması gerekir.

YDS’ye kimler girebilir?

♦ Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.

♦ Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları.

♦ Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler.

♦ Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurtdışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

♦ Öğretim üyesi dışında kalan öğretim görevlisi kadrolarına naklen ya da açıktan ataması yapılacak olanlar.

♦ Yurt dışında öğrenim görüp de diploma denklik işlemleri için E-YDS sonuçlarından yararlanmak isteyen adaylar.

♦ Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı (DUS) ve Eczacılıkta Uzmanlık Sınavına (EUS) girecek olan adaylar.

♦ Yurt dışında eğitim (TÜBİTAK) başvurusunda bulunmak isteyen adaylar.

♦ Araştırma görevlisi olmak için başvuruda bulunan adaylar.

♦ Kamu personeli olmak amacıyla KPSS’ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

♦ Yabancı dil tazminatı ve kariyer uzmanlığı – A grubu kadro başvurusunda bulunmak isteyen adaylar.

♦ Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler. (Not: E-YDS’ye girebilmek için herhangi bir eğitim kurumundan (lise, üniversite vs.) mezuniyet şartı aranmamaktadır.)

Önemli: Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürmek istedikleri üniversite (enstitü) yetkilileri ile yüz yüze görüşerek, yüksek lisans programları için üniversitenin (enstitünün) YDS sınav sonuçlarını kullanıp kullanmadığını ve eğer kullanıyor ise, bunun şartlarını öğrenmeleri gerekir.

YDS’de kaç soru vardır, her soru kaç puan değerindedir ve sınav süresi ne kadardır?

YDS’de 80 soru vardır ve her bir doğru cevabın değeri 1.25 puan üzerinden hesaplanmaktadır (1.25 x 80 = 100). Buna göre, 100 üzerinden 55 puana ihtiyaç duyan bir doçent ya da doktora adayının, YDS sınavında en az 44 doğru cevap bulması gerekmektedir (44 x 1.25 = 55). Soru türleri arasında puan değeri açısından fark olmayıp herhangi bir kelime sorusunun değeri (1.25 puan) ile herhangi bir metin inceleme (paragraf) sorusunun değeri (1.25 puan) eşittir.

YDS’de toplam sınav süresi 3 saat (180 dakika), her bir soru için ayrılabilecek ortalama süre ise 2 dakika 15 saniyedir (135 saniye). Aşağıdaki tablo; hangi soru türüne, ne kadar süre ayrılması gerektiği hakkında adaylara rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıştır.

YDS sınavını başarmak sizin için önem taşıyorsa, bu sürelere riayet ediniz.

Tablo 1: YDS’de Soru Türleri ve Her Soru Türü İçin Ayrılması Gereken Süre

Tabloyu büyütmek ve çıktısını almak için tıklayınız.

Önemli not:
Önerilen sürelerin hangi kriterler dikkate alınarak belirlendiğini öğrenmek isterseniz, sitemizdeki YDS / E-YDS / YÖKDİL’de Süre Yönetimi ve YDS / E-YDS / YÖKDİL Sınav Stratejisi adlı dosyaları dikkatle inceleyiniz.

YDS’den kaç puan almalıyım?

♦ Araştırma görevlisi olmak için başvuruda bulunan adayların E-YDS’den asgari 50 puan almaları gerekmektedir. (100 üzerinden 50 puan = 80 üzerinden 40 doğru cevap).

♦ Doçent ve doktora / sanatta yeterlik adaylarının E-YDS’den 100 üzerinden en az 55 almaları gerekir. (100 üzerinden 55 puan = 80 üzerinden 44 doğru cevap).

♦ Öğretim üyesi dışında kalan öğretim görevlisi kadrolarına naklen ya da açıktan yapılacak atamalarda E-YDS’den 50 puan şartı aranmaktadır.

♦ Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı (DUS) ya da Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Sınavına (EUS) girecek olan adayların E-YDS’den en az 50 ve üstü puan almaları gerekmektedir.

♦ Yabancı dil tazminatı ve kariyer uzmanlığı – A grubu kadro başvurularında E-YDS’den en az 70 ve üstü puan şartı aranmaktadır. (100 üzerinden 70 puan = 80 üzerinden 56 doğru cevap).

♦ Yabancı dil okutmanları için E-YDS barajı 80 puandır. (100 üzerinden 80 puan = 80 üzerinden 64 doğru cevap).

♦ Yurt dışında eğitim (TÜBİTAK) başvurusunda ise asgari E-YDS puanı 60’tır. (100 üzerinden 60 puan = 80 üzerinden 48 doğru cevap).

♦ E-YDS’nin KPSS 120 öğretmenlik atamasındaki ağırlığı %50’dir.

YDS, TOEFL IBT ve PTE Akademik Sınavlarının Eşdeğerliği

TOEFL IBT ve PTE, YDS’ye eşdeğer kabul edilen iki dil sınavıdır. Aşağıda, bu sınavların YDS ile karşılaştırmalı eşdeğer puanları verilmiştir. Tablo, Yüksek Öğretim Kurumu ve ÖSYM’nin sitelerinden yararlanılarak hazırlanmış olup YDS / E-YDS / YÖKDİL ve eski ÜDS/KPDS puanları eşdeğer olarak kabul edilmiştir.

Tablo 2: YDS, TOEFL IBT ve PTE Akademik Sınavlarının Eşdeğerliği

2 önemli not:
1. Kimi üniversiteler (enstitüler) yüksek lisans ya da doktora adayları için getirilen YDS’deki (ya da diğer eşdeğer sınavlardaki) asgari puan barajını yükseltebilmektedirler. Bu nedenle, adayların, öğrenim görmeyi düşündükleri enstitüye doğrudan başvurarak yüksek lisans ya da doktora için şart koşulmuş YDS / E-YDS / YÖKDİL, TOEFL ya da PTE sınavlarından almaları gereken asgari puanları öğrenmeleri yararlarına olacaktır.

2. Bazı üniversiteler yüksek lisans veya doktora başvurusu yapan adaylara, kendi dil sınavlarını uygulayabilmektedir. Ancak, bu tür bir sınavı başaran bir aday, yeterlik ya da tez aşamasına geldiğinde, YDS / E-YDS / YÖKDİL, TOEFL ya da PTE sınavlarından birine girmek ve bağlı olduğu enstitü tarafından belirlenmiş olan asgari puanı almak zorundadır.

Unutmayınız: YDS / E-YDS / YÖKDİL barajını, eğitim aldığı enstitü tarafından belirlenen süreler içerisinde başaramayan bir adayın, devam etmekte olduğu yüksek lisans ya da doktora programıyla ilişiği kesilebilmektedir.

YDS mi, TOEFL ya da PTE mi?

TOEFL ve PTE Akademik; kelime, gramer ve okuma – anlama becerilerinin yanı sıra adayların dinleme, konuşma ve yazma becerilerini de sınayan oldukça geniş kapsamlı sınavlardır. Devlet okullarından mezun, İngilizce temelleri daha çok literatür (bilimsel makale) takibine dayanan ve bu nedenle çeviri (okuma – anlama) becerileri gelişmiş olan adaylar, YDS’ye kıyasla TOEFL ya da PTE Akademik sınavında daha çok zorlanmaktadır. Ayrıca ÖSYM’nin çoktan seçmeli testlerine alışmış bir aday için, TOEFL ya da PTE Akademik sınavlarının sistemine ve farklı soru formatına uyum sağlamak oldukça uzun bir zaman almaktadır.

Not: YDS, TOEFL ve PTE hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için bu sınavların birçok açıdan karşılaştırıldığı YDS mi, TOEFL ya da PTE mi? dosyasını mutlaka inceleyiniz.

YDS istatistikleri ne anlatıyor?

ÖSYM tarafından yayınlanan istatistiklere göre, 7 Nisan 2013 tarihinde ilk kez yapılan İngilizce YDS’ye yaklaşık 300.000 kişi katılmış ve Türkiye not ortalaması 30 olmuştur. Yine ÖSYM tarafından yayınlanan istatistiklere göre, 1 Eylül 2013 İngilizce YDS’ye yaklaşık 162.000 kişi katılmış ve Türkiye not ortalaması 36 olmuştur. 6 Nisan 2014 YDS’nin ortalaması ise 31,5 puan olarak açıklanmıştır. 7 Eylül 2014 tarihinde yapılan YDS İngilizce sınavına ise 134.000 aday girmiş ve ortalama puan 41,3 olmuştur. Son olarak, 1 Nisan 2018 YDS İngilizce sınavına ise 102.000 aday girmiş ve ortalama puan 38 olmuştur. Sınavın zorluk derecesinin, bu sonucun alınmasında etkili olduğu açıktır. Ancak bir önceki maddede ve sitemizdeki bazı dosyalarda ifade ettiğimiz gibi, bu, bir ilk değildir. Geçmişten bugüne ÖSYM tarafından gerçekleştirilen İngilizce sınavlarında, bu türden düşük başarı oranlarına çokça rastlamak mümkündür.

Bir yorum ve öneri: Şu ana kadar yapılan YDS sınavlarından herhangi birine iyi ya da çok iyi hazırlanan, ancak buna rağmen notu düşen bir YDS adayı iseniz, bu durumu doğal karşılamalı ve sakin olmalısınız. Belki de süreyi iyi yönetemediğiniz ve / veya sorularda seçici davranmadığınız (yani düzeyinizin üzerinde olsun olmasın her soruyu çözmeye çalıştığınız için) notunuz düşmüş olabilir. Bu ve benzeri problemlerin çözümü için -sınava küsmek ve çalışmayı bırakmak yerine- birkaç olumlu adım atabilir ve durumu kısa zamanda lehinize çevirebilirsiniz. Bunu başarmak istiyorsanız, kaldığınız yerden mücadeleye devam etmelisiniz. Çünkü sınavın çıtası aşağıya çekildiğinde, eşiği ancak bu sayede aşabilirsiniz.

Unutmayınız: Dil nankördür ve geri gidişi hızlı olur.

YDS’de yanlışlar doğruları götürür mü?

Hayır, götürmez! Ancak, bir YDS adayının cevabını bilemediği sorularda gelişigüzel işaretleme yapmaması lehine olacaktır. Çünkü yanlışların doğruları götürmediğini bilen bir aday, kendi düzeyine uygun olup olmadığını dikkate almaksızın her soru ile uğraşır, hatta boğuşur. Bu, nafile bir çabadır. Şöyle ki; herhangi bir sorunun sınadığı bilgiye sahip olmayan bir aday, o soru üzerinde yorumlar yaparak, fikirler yürüterek cevap bulamaz. Bu sırada kaybedeceği süre ve moral ise diğer sorulardaki başarısını kesinlikle olumsuz etkiler. Özetle, yanlışlar doğruları götürmese bile, ortalama bir adayın sınırlarını iyi tayin etmesi ve YDS’de cevabını bulamayacağı sorularla gereksiz yere vakit kaybetmemesi KESİNLİKLE yararına olacaktır.

Önemli: Düzey aşan soruların işaretlenmesinde (cevaplandırılmasında) nasıl bir yöntem izlemeniz gerektiğini öğrenmek istiyorsanız, sitemizin YDS / E-YDS / YÖKDİL’de Süre Yönetimi ve YDS / E-YDS / YÖKDİL Sınav Stratejisi adlı dosyalarını dikkatle incelemenizi öneririz. Bu iki dosya, YDS / E-YDS / YÖKDİL’de sürenizi nasıl yönetmeniz gerektiğine dair önemli ipuçları içermektedir.

YDS hangi alanlarda yapılır?

Ağırlık sosyal bilimlerde olmak üzere, YDS üç temel bilimden de (fen, sağlık, sosyal) sorular içermektedir. YÖKDİL’den farklı olarak, YDS’de bilim dalı ayrımı yapılmamakta; hangi alanda eğitim almış olursa olsun, bütün adaylar aynı sınava tabi tutulmaktadır.

YDS hangi dillerde yapılır?

Lütfen dikkat: YDS Aralık 2018 İngilizce Sınavı 2 Aralık 2018 Pazar günü yapılacaktır. Bu sınava, İngilizce dışındaki dillerden başvuru kabul edilmeyecektir.

YDS; başta İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere birçok dilde gerçekleşmektedir. Ancak Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dışındaki dillerden sınava girmek isteyenlere, yılda sadece bir sınav hakkı tanınacağı ÖSYM Başkanlığı tarafından duyurulmuştur. Aşağıda YDS’nin kapsama alanına giren yabancı dillerin listesini bulabilirsiniz:

Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca

1. not: Yukarıda belirtilen dillerin herhangi birinden sınava başvuran adayların sayısı, ÖSYM tarafından belirlenmiş olan barajın altında kalırsa (yani o dil için az sayıda başvuru yapılırsa), adaylara çoktan seçmeli değil, çeviri usulü bir sınav uygulanmaktadır (örneğin, Türkçe – Sırpça; Sırpça – Türkçe). YDS’de test usulü sınav uygulanan diller aşağıda belirtilmiştir:

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça

2. not: 2019 İlkbahar Dönemi YDS aşağıda belirtilen dillerde yapılacaktır:
Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca

3. not: Aşağıda belirtilen dillerden YDS’ye girecek olan adaylar için sınav merkezi Çankaya, Ankara’dır. Bu dillere ait YDS sınavları diğer şehirlerde yapılmamaktadır.

Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Farsça, Gürcüce, Hollandaca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca

4. not: Yukarıda, 3. notta belirtilen dillerden sonbahar döneminde sınav yapılmayacaktır.

YDS’ye istediğim bir dilden girebilir miyim?

Doçentlik başvurusu için İngilizce, Fransızca ve Almanca dışındaki bir yabancı dilden YDS’ye girmek isterseniz;

♦ Bu dilin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) tarafından geçerliliğinin kabul edilmiş olması gerekir. (ÜAK tarafından geçerliliği kabul edilen diller: İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Yunanca ve Farsça)
♦ Bu dilin, YDS’de sınanan dillerden biri olması gerekir.
♦ YDS’de bu dile ait sınavdan 100 üzerinden 55 (veya üstü bir) puan almanız gerekir.

Doktora ya da yüksek lisans başvurusunda öncelikle İngilizce, Fransızca ya da Almanca YDS sonucu kabul edilmektedir. Üniversiteler arasında farklı uygulamalar olduğu için  İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Yunanca ve Farsça dillerini kabul edebilen enstitü/üniversiteler de mevcuttur.

Bilim dalı bir yabancı dille ilgili olanlar -akademik çalışmalarını aynı dalda sürdürmek isterlerse- yabancı dil sınavına başka bir dilden girmek zorunda kalabilmektedir. Örneğin, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde görevli bir doçent adayının, YDS’ye İngilizceden değil, Almanca ya da Fransızcadan girmesi gerekmektedir. Ancak enstitüler arasında kimi yorum farklılıkları da olabilmektedir. Bu nedenle, bilim dalı yabancı dil olup da akademik çalışmalarını aynı dalda sürdürmek isteyen adayların, bağlı oldukları enstitülerden şahsen bilgi almaları kesinlikle önerilir.

Bir hatırlatma: İngilizce, Almanca ve Fransızca dışındaki diller, bilim dili olarak çok fazla kabul görmemektedir. Farklı bir dilden (Rusça, Farsça vs.) sınava girmeye karar vermeden önce, öğrenim gördüğünüz / göreceğiniz enstitüye mutlaka danışınız.

Bir dönemde birden fazla yabancı dilden sınava girebilir miyim?

Hayır, giremezsiniz! Adaylara, bir dönemde sadece bir yabancı dilden sınava giriş hakkı tanınmıştır (örneğin, YDS İngilizce).

Eski ÜDS/KPDS sonuçları ne kadar süre boyunca geçerli olacak?

Eski ÜDS/KPDS sonuçları doçentlik başvurularında müktesep (kazanılmış) hak olarak kabul edilmekte ve süresiz geçerli sayılmaktadır. Ancak yüksek lisans ve doktora başvurularında farklı uygulamalara tanık olunduğu için, bu konuda eğitim almayı düşündüğünüz enstitüye doğrudan danışmanız önerilir.

TUS ve DUS başvurularında ÜDS/KPDS ve YDS sonuçları 5 yıl geçerli sayılmaktadır.

Daha önceki dönemlerde elde ettiğiniz ÜDS/KPDS sonuçları, KPSS puan hesaplamasında dikkate alınmamaktadır. Herhangi bir dönemde alınan YDS puanı, ancak izleyen KPSS sınavında elde edilecek puan hesaplamasında kullanılabilmektedir.

YDS akademik kadrolara başvuruda kaç yıl geçerli olacak?

ÖSYM Başkanlığı, herhangi bir dönemde alınacak YDS puanının süresiz geçerli olacağını bildirmiştir. Buna göre, akademik kadrolara (örneğin doçentliğe) başvuruda bulunmak isteyen bir adayın, YDS sonucunu herhangi bir süre sınırlaması olmadan kullanabileceği anlaşılmaktadır. Ancak, üniversitelerin ve kimi özel ya da resmi kurumların bu konuda farklı uygulamaları olabilmektedir. Bu nedenle, YDS sonucunuzun geçerliliği konusunda, başvuruda bulunmayı düşündüğünüz üniversite ya da enstitüden şahsen bilgi almanızı kesinlikle öneririz.

YDS dil tazminatında kaç yıl geçerli olacak?

ÖSYM Başkanlığı, YDS’nin dil tazminatı için 5 yıl süreyle geçerli olacağını açıklamıştır.

Birden fazla YDS puanından hangisi geçerli olacak?

Eğer YDS’ye aynı dilden birden fazla kez girer ve birbirinden farklı puanlar alırsanız, bu puanlar içinde en yüksek olan geçerli sayılıp diğerleri dikkate alınmaz.

YDS ne zaman ve nerede yapılır?

YDS Aralık 2018 İngilizce Sınavı 2 Aralık 2018 Pazar günü yapılacaktır. Bu sınava, İngilizce dışındaki dillerden başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular 2-10 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Geç başvuru tarihi 24 Ekim 2018 olup sınav ücreti %50 zamlı (150 TL) tahsil edilecektir. Sınav saat 10:15’te başlayıp 13.15’te sona erecektir. Süre 3 saattir (180 dakika).

2019 İlkbahar Dönemi YDS muhtemelen 7 Nisan Pazar günü aşağıdaki illerde gerçekleştirilecektir:

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Van ve Zonguldak

En yakın YDS sınavı ne zaman ve başvurular hangi tarihlerde yapılacak?

YDS Aralık 2018 İngilizce Sınavı 2 Aralık 2018 Pazar günü yapılacaktır. Bu sınava, İngilizce dışındaki dillerden başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular 2-10 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Geç başvuru tarihi 24 Ekim 2018 olup sınav ücreti %50 zamlı (150 TL) tahsil edilecektir. Sınav saat 10:15’te başlayıp 13.15’te sona erecektir. Süre 3 saattir (180 dakika).

En yakın ikinci ve üçüncü YDS sınavları ne zaman ve başvurular hangi tarihlerde yapılacak?

2019 YDS İlkbahar Dönemi Sınavı muhtemelen 7 Nisan Pazar günü yapılacaktır. Sınav saat 10:15’te başlayıp 13.15’te sona erecektir. Süre 3 saattir (180 dakika).

Başvurular muhtemelen 6 – 14 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Başvuru işlemleri ÖSYM merkezleri ve sanal ortamda osym.gov.tr tarafından yürütülecektir.

2019 Sonbahar Dönemi YDS muhtemelen 8 Eylül Pazar günü yapılacaktır. Sınav saat 10:15’te başlayıp 13.15’te sona erecektir. Süre 3 saattir (180 dakika).

Başvurular muhtemelen 17– 25 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Başvuru işlemleri ÖSYM merkezleri ve sanal ortamda osym.gov.tr tarafından yürütülecektir.

Önemli Not: 2019 Sınav Takvimi henüz ÖSYM tarafından yayınlanmadığı için tarihler, geçmiş yıllardan örnek alınarak tahmini olarak belirlenmiştir.

www.bademci.com