YDS Nedir?

 

 


 

Giriş

Aşağıda YDS sınavı ile ilgili zihinleri meşgul eden birçok soruyu, ÖSYM’yi esas alarak cevaplamaya çalıştık. Bu bilgileri; kendi deneyimlerimiz, yorumlarımız ve önerilerimizle karınca kararınca zenginleştirmeye çalıştık. Siz de soru, görüş ve önerilerinizle bu dosyaya katkıda bulunmak isterseniz, sitemizin iletişim kutusunu kullanabilir ya da info@bademci.com adresine doğrudan mail gönderebilirsiniz.

YDS nedir?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) talimatıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilk kez 7 Nisan 2013 Pazar günü gerçekleştirilen merkezi bir lisan sınavıdır.

Yorum ve ilk uyarı: 2012 yılına kadar uygulanan ÜDS ve KPDS, klasik liselerden mezun adaylar kadar, dil eğitimlerini iyi okullarda almış adaylar için de aşılması zor bir engel olmuştur. Geçmişte ÜDS/KPDS’yi gündemlerinin üst sıralarına taşımayan çok sayıda aday, bu nedenle ciddi bedeller ödemek zorunda kalmış, çeşitli kurslarda ve sınav salonlarında değerli zamanlarını yitirmiştir. 12 yıl boyunca uygulanan ÜDS ve 22 yıl boyunca uygulanan KPDS’nin ciddi sınavlar olduğu su götürmez bir gerçektir. Bu iki sınavın devamı niteliğindeki YDS’nin de, aynı ciddiyetle ele alınması gerekir.

YDS’ye kimler girebilir?

♦ Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.

♦ Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları.

♦ Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler.

♦ Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurtdışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

♦ Öğretim üyesi dışında kalan öğretim görevlisi kadrolarına naklen ya da açıktan ataması yapılacak olanlar.

♦ Yurt dışında öğrenim görüp de diploma denklik işlemleri için YDS sonuçlarından yararlanmak isteyen adaylar.

♦ Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar.

♦ Kamu personeli olmak amacıyla KPSS’ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

♦ Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler. (Not: YDS’ye girebilmek için herhangi bir eğitim kurumundan (lise, üniversite vs.) mezuniyet şartı aranmamaktadır.)

Önemli: Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürmek istedikleri üniversite (enstitü) yetkilileri ile yüz yüze görüşerek, yüksek lisans programları için üniversitenin (enstitünün) YDS sınav sonuçlarını kullanıp kullanmadığını ve eğer kullanıyor ise, bunun şartlarını öğrenmeleri gerekir.

YDS’de kaç soru vardır, her soru kaç puan değerindedir ve sınav süresi ne kadardır?

YDS’de 80 soru vardır ve her bir doğru cevabın değeri 1.25 puan üzerinden hesaplanmaktadır (1.25 x 80 = 100). Buna göre, 100 üzerinden 65 puana ihtiyaç duyan bir doçent adayının, YDS sınavında en az 52 doğru cevap bulması gerekmektedir (52 x 1.25 = 65). Soru türleri arasında puan değeri açısından fark olmayıp herhangi bir kelime sorusunun değeri (1.25 puan) ile herhangi bir metin inceleme (paragraf) sorusunun değeri (1.25 puan) eşittir.

YDS’de toplam sınav süresi 2.30 saat (150 dakika), her bir soru için ayrılabilecek ortalama süre ise 1 dakika 52.5 saniyedir (112.5 saniye). Aşağıdaki tablo; hangi soru türüne, ne kadar süre ayrılması gerektiği hakkında adaylara rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıştır. YDS sınavını başarmak sizin için önem taşıyorsa, bu sürelere riayet ediniz.

Tablo 1: YDS’de Soru Türleri ve Her Soru Türü İçin Ayrılması Gereken Süre

sureyntm

Tabloyu büyütmek ve çıktısını almak için tıklayınız.

Önemli not:
Önerilen sürelerin hangi kriterler dikkate alınarak belirlendiğini öğrenmek isterseniz, sitemizdeki YDS’de Süre Yönetimi ve Sınav Stratejisi adlı dosyaları dikkatle inceleyiniz.

YDS’den kaç puan almalıyım?

Doçent adaylarının YDS’den 100 üzerinden en az 65, doktora / sanatta yeterlik adaylarının ise 55 puan almaları gerekir. (100 üzerinden 65 puan = 80 üzerinden 52 doğru cevap; 100 üzerinden 55 puan = 80 üzerinden 44 doğru cevap).
Öğretim üyesi dışında kalan öğretim görevlisi kadrolarına naklen ya da açıktan yapılacak atamalarda YDS’den 50 puan şartı aranmaktadır.
Yabancı dil okutmanları için YDS barajı 80 puandır.

YDS, TOEFL IBT ve PTE Akademik Sınavlarında Karşılaştırmalı Eşdeğer Puanlar

TOEFL IBT ve PTE, YDS’ye eşdeğer kabul edilen iki dil sınavıdır. Aşağıda, bu sınavların YDS ile karşılaştırmalı eşdeğer puanları verilmiştir. Tablo, Yüksek Öğretim Kurumu ve ÖSYM’nin sitelerinden yararlanılarak hazırlanmış olup YDS ve eski ÜDS/KPDS puanları eşdeğer olarak kabul edilmiştir.

Tablo 2: YDS, TOEFL IBT ve PTE Akademik Sınavlarında Karşılaştırmalı Eşdeğer Puanlar

YDS TOEFL IBT PTE AKADEMİK
100 120 90
95 114 87
90 108 84
85 102 81
80 96 78
75 90 75
70 84 71
65 78 67
60 72 55
55 66 50
50 60 45
45 54 38
40 48 30

2 önemli not:
1. Kimi üniversiteler (enstitüler) yüksek lisans ya da doktora adayları için getirilen YDS’deki (ya da diğer eşdeğer sınavlardaki) asgari puan barajını yükseltebilmektedirler. Bu nedenle, adayların, öğrenim görmeyi düşündükleri enstitüye doğrudan başvurarak yüksek lisans ya da doktora için şart koşulmuş YDS (ya da diğer eşdeğer sınavlardaki) asgari puanları öğrenmeleri yararlarına olacaktır.

2. Bazı üniversiteler yüksek lisans veya doktora başvurusu yapan adaylara, kendi dil sınavlarını uygulayabilmektedir. Ancak, bu tür bir sınavı başaran bir aday, yeterlik ya da tez aşamasına geldiğinde, YDS, TOEFL ya da PTE sınavlarından birine girmek ve bağlı olduğu enstitü tarafından belirlenmiş olan asgari puanı almak zorundadır.

Unutmayınız: YDS barajını, eğitim aldığı enstitü tarafından belirlenen süreler içerisinde başaramayan bir adayın, devam etmekte olduğu yüksek lisans ya da doktora programıyla ilişiği kesilebilmektedir.

YDS mi, TOEFL ya da PTE mi?

TOEFL ve PTE Akademik; kelime, gramer ve okuma – anlama becerilerinin yanı sıra adayların dinleme, konuşma ve yazma becerilerini de sınayan oldukça geniş kapsamlı sınavlardır. Devlet okullarından mezun, İngilizce temelleri daha çok literatür (bilimsel makale) takibine dayanan ve bu nedenle çeviri (okuma – anlama) becerileri gelişmiş olan adaylar, YDS’ye kıyasla TOEFL ya da PTE Akademik sınavında daha çok zorlanmaktadır. Ayrıca ÖSYM’nin çoktan seçmeli testlerine alışmış bir aday için, TOEFL ya da PTE Akademik sınavlarının sistemine ve farklı soru formatına uyum sağlamak oldukça uzun bir zaman almaktadır.

Not: YDS, TOEFL ve PTE hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için bu sınavların birçok açıdan karşılaştırıldığı YDS mi, TOEFL ya da PTE mi? dosyasını mutlaka inceleyiniz.

YDS istatistikleri ne anlatıyor?

 

ÖSYM tarafından yayınlanan istatistiklere göre, 7 Nisan 2013 İngilizce YDS’ye yaklaşık 300.000 kişi katılmış ve Türkiye not ortalaması 30 olmuştur. Yine ÖSYM tarafından yayınlanan istatistiklere göre, 1 Eylül 2013 İngilizce YDS’ye yaklaşık 162.000 kişi katılmış ve Türkiye not ortalaması 36 olmuştur. 6 Nisan 2014 YDS’nin ortalaması ise 31,5 puan olarak açıklanmıştır. Son olarak, 7 Eylül 2014 tarihinde yapılan YDS İngilizce sınavına ise 134.000 aday girmiş ve ortalama puan 41,3 olmuştur. Kısaltılan sınav süresinin, bu sonucun alınmasında etkili olduğu açıktır. Ancak bir önceki maddede ve sitemizdeki bazı dosyalarda ifade ettiğimiz gibi, bu, bir ilk değildir. Geçmişten bugüne ÖSYM tarafından gerçekleştirilen İngilizce sınavlarında, bu türden düşük başarı oranlarına çokça rastlamak mümkündür.

Not: ÖSYM, 20 Eylül 2014 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan e-YDS ile ilgili herhangi bir sayısal veri yayınlamamıştır.

Şu ana kadar yapılan YDS sınavlarından herhangi birine iyi ya da çok iyi hazırlanan, ancak buna rağmen notu düşen bir YDS adayı iseniz, bu durumu doğal karşılamalı ve sakin olmalısınız. Belki de süreyi iyi yönetemediğiniz ve / veya sorularda seçici davranmadığınız (yani düzeyinizin üzerinde olsun olmasın her soruyu çözmeye çalıştığınız için) notunuz düşmüş olabilir. Bu ve benzeri problemlerin çözümü için -sınava küsmek ve çalışmayı bırakmak yerine- birkaç olumlu adım atabilir ve durumu kısa zamanda lehinize çevirebilirsiniz. Bunu başarmak istiyorsanız, kaldığınız yerden mücadeleye devam etmelisiniz. Çünkü sınavın çıtası aşağıya çekildiğinde, eşiği ancak bu sayede aşabilirsiniz.

Unutmayınız: Dil nankördür ve geri gidişi hızlı olur.

YDS’de yanlışlar doğruları götürür mü?

Hayır, götürmez! Ancak, bir YDS adayının cevabını bilemediği sorularda gelişigüzel işaretleme yapmaması lehine olacaktır. Çünkü yanlışların doğruları götürmediğini bilen bir aday, kendi düzeyine uygun olup olmadığını dikkate almaksızın her soru ile uğraşır, hatta boğuşur. Bu, nafile bir çabadır. Şöyle ki; herhangi bir sorunun sınadığı bilgiye sahip olmayan bir aday, o soru üzerinde yorumlar yaparak, fikirler yürüterek cevap bulamaz. Bu sırada kaybedeceği süre ve moral ise diğer sorulardaki başarısını kesinlikle olumsuz etkiler. Özetle, yanlışlar doğruları götürmese bile, ortalama bir adayın sınırlarını iyi tayin etmesi ve YDS’de cevabını bulamayacağı sorularla gereksiz yere vakit kaybetmemesi KESİNLİKLE yararına olacaktır.

Önemli: Düzey aşan soruların işaretlenmesinde (cevaplandırılmasında) nasıl bir yöntem izlemeniz gerektiğini öğrenmek istiyorsanız, sitemizin YDS’de Süre Yönetimi ve Sınav Stratejisi adlı dosyalarını dikkatle incelemenizi öneririz. Bu iki dosya, YDS’nin azalan süresiyle nasıl baş etmeniz gerektiğine dair önemli ipuçları içermektedir.

YDS hangi alanlarda yapılır?

Ağırlık sosyal bilimlerde olmak üzere, YDS üç temel bilimden de (fen, sağlık, sosyal) sorular içermektedir. ÜDS’den farklı olarak, YDS’de bilim dalı ayrımı yapılmamakta; hangi alanda eğitim almış olursa olsun, bütün adaylar aynı sınava tabi tutulmaktadır.

YDS hangi dillerde yapılır?

YDS; başta İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere birçok dilde gerçekleşmektedir. Ancak Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dışındaki dillerden sınava girmek isteyenlere, yılda sadece bir sınav hakkı tanınacağı ÖSYM Başkanlığı tarafından duyurulmuştur. Aşağıda YDS’nin kapsama alanına giren yabancı dillerin listesini bulabilirsiniz:

Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca

1. not: Yukarıda belirtilen dillerin herhangi birinden sınava başvuran adayların sayısı, ÖSYM tarafından belirlenmiş olan barajın altında kalırsa (yani o dil için az sayıda başvuru yapılırsa), adaylara çoktan seçmeli değil, çeviri usulü bir sınav uygulanmaktadır (örneğin, Türkçe – Sırpça; Sırpça – Türkçe). YDS’de test usulü sınav uygulanan diller aşağıda belirtilmiştir:

Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunanca

2. not: 2016 İlkbahar Dönemi YDS aşağıda belirtilen dillerde yapılacaktır:

Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca

3. not: Aşağıda belirtilen dillerden YDS’ye girecek olan adaylar için sınav merkezi Ankara’dır. Bu dillere ait YDS sınavları diğer şehirlerde yapılmamaktadır.

Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Farsça, Gürcüce, Hollandaca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca

4. not: Yukarıda, 3. notta belirtilen dillerden sonbahar döneminde sınav yapılmayacaktır.

YDS’ye istediğim bir dilden girebilir miyim?

Doçentlik başvurusu için İngilizce, Fransızca ve Almanca dışındaki bir yabancı dilden YDS’ye girmek isterseniz;

♦ Bu dilin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) tarafından geçerliliğinin kabul edilmiş olması gerekir.
♦ Bu dilin, YDS’de sınanan dillerden biri olması gerekir.
♦ YDS’de bu dile ait sınavdan 100 üzerinden 65 (veya üstü bir) puan almanız gerekir.

Doktora ya da yüksek lisans başvurusunda öncelikle İngilizce, Fransızca ya da Almanca YDS sonucu kabul edilmektedir. Üniversiteler arasında farklı uygulamalar olduğu için Arapça, Çince, Farsça ve/veya Rusça dillerini kabul edebilen enstitü/üniversiteler de mevcuttur.

Bilim dalı bir yabancı dille ilgili olanlar -akademik çalışmalarını aynı dalda sürdürmek isterlerse- yabancı dil sınavına başka bir dilden girmek zorunda kalabilmektedir. Örneğin, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde görevli bir doçent adayının, YDS’ye İngilizceden değil, Almanca ya da Fransızcadan girmesi gerekmektedir. Ancak enstitüler arasında kimi yorum farklılıkları da olabilmektedir. Bu nedenle, bilim dalı yabancı dil olup da akademik çalışmalarını aynı dalda sürdürmek isteyen adayların, bağlı oldukları enstitülerden şahsen bilgi almaları kesinlikle önerilir.

Bir hatırlatma: İngilizce, Almanca ve Fransızca dışındaki diller, bilim dili olarak çok fazla kabul görmemektedir. Farklı bir dilden (Rusça, Farsça vs.) sınava girmeye karar vermeden önce, öğrenim gördüğünüz / göreceğiniz enstitüye mutlaka danışınız.

Bir dönemde birden fazla yabancı dilden sınava girebilir miyim?

Hayır, giremezsiniz! Adaylara, bir dönemde sadece bir yabancı dilden sınava giriş hakkı tanınmıştır (örneğin, YDS İngilizce).

Eski ÜDS/KPDS sonuçları ne kadar süre boyunca geçerli olacak?

Eski ÜDS/KPDS sonuçları doçentlik başvurularında müktesep (kazanılmış) hak olarak kabul edilmekte ve süresiz geçerli sayılmaktadır. Ancak yüksek lisans ve doktora başvurularında farklı uygulamalara tanık olunduğu için, bu konuda eğitim almayı düşündüğünüz enstitüye doğrudan danışmanız önerilir.

TUS ve DUS başvurularında ÜDS/KPDS ve YDS sonuçları 5 yıl geçerli sayılmaktadır.

Daha önceki dönemlerde elde ettiğiniz ÜDS/KPDS sonuçları, KPSS puan hesaplamasında dikkate alınmamaktadır. Herhangi bir dönemde alınan YDS puanı, ancak izleyen KPSS sınavında elde edilecek puan hesaplamasında kullanılabilmektedir.

YDS akademik kadrolara başvuruda kaç yıl geçerli olacak?

ÖSYM Başkanlığı, herhangi bir dönemde alınacak YDS puanının süresiz geçerli olacağını bildirmiştir. Buna göre, akademik kadrolara (örneğin doçentliğe) başvuruda bulunmak isteyen bir adayın, YDS sonucunu herhangi bir süre sınırlaması olmadan kullanabileceği anlaşılmaktadır. Ancak, üniversitelerin ve kimi özel ya da resmi kurumların bu konuda farklı uygulamaları olabilmektedir. Bu nedenle, YDS sonucunuzun geçerliliği konusunda, başvuruda bulunmayı düşündüğünüz üniversite ya da enstitüden şahsen bilgi almanızı kesinlikle öneririz.

YDS dil tazminatında kaç yıl geçerli olacak?

ÖSYM Başkanlığı, YDS’nin dil tazminatı için 5 yıl süreyle geçerli olacağını açıklamıştır.

Birden fazla YDS puanından hangisi geçerli olacak?

Eğer YDS’ye aynı dilden birden fazla kez girer ve birbirinden farklı puanlar alırsanız, bu puanlar içinde en yüksek olan geçerli sayılıp diğerleri dikkate alınmaz.

YDS ne zaman ve nerede yapılır?

2016 İlkbahar Dönemi YDS 27 Mart Pazar günü aşağıdaki illerde gerçekleştirilecektir:

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Van ve Zonguldak illeri ile Bişkek (Kırgızistan).

En yakın YDS sınavı ne zaman ve başvurular hangi tarihlerde yapılacak?

2016 YDS İlkbahar Dönemi Sınavı 27 Mart Pazar günü yapılacaktır. Sınav saat 09.30’da başlayıp 12.00’de sona erecektir. Süre 2.30 saattir (150 dakika).

Başvurular 3 – 15 Şubat 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Başvuru işlemleri ÖSYM merkezleri ve sanal ortamda osym.gov.tr tarafından yürütülecektir.

En yakın ikinci YDS sınavı ne zaman ve başvurular hangi tarihlerde yapılacak?

2016 Sonbahar Dönemi YDS 4 Eylül Pazar günü yapılacaktır. Sınav saat 09.30’da başlayıp 12.00’de sona erecektir. Süre 2.30 saattir (150 dakika).

Başvurular 29 Haziran – 18 Temmuz 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Başvuru işlemleri ÖSYM merkezleri ve sanal ortamda osym.gov.tr tarafından yürütülecektir.

 

www.bademci.com