YDS – E-YDS İngilizce Sınavında Soru Türleri ve Soru Sayıları

YDS; hem fen (%15-20) hem sağlık (%15-20) hem de sosyal alanlardan (%60-70) sorular içermektedir. Yani YÖKDİL’den farklı olarak, YDS’de bilim dalı ayrımı yoktur. Hangi bilim dalında eğitim görmüş olursa olsun, bütün adaylara aynı sorular sorulur. YDS/E-YDS İngilizce sınavındaki soru türleri ve dağılımları için bkz. aşağıda Tablo 1. YÖKDİL İngilizce sınavındaki soru tipleri ve dağılımları için bkz. bir sonraki sayfada Tablo 2.

Tablo 1: YDS / E-YDS İngilizce Sınavında Soru Tipleri ve Soru Sayıları

* işaretli soruların sayısı sınavdan sınava küçük değişiklikler gösterebilir. Örneğin, bir sınavda edat sorularının sayısı 3’ten 4’e çıkabilir. Phrasal verb sorularının sayısı ise 2’den 1’e inebilir.

** Bazı kaynaklar edat ve phrasal verb’leri gramer konusuna dâhil etmektedir. Temelde doğru olmakla birlikte bu iki kelime türü tense’lerden ya da bağlaçlardan farklıdır. Örneğin, tense’leri öğrenirken neden-niçin sorularını sorarsınız. Bir tense hangi zaman aralığında kullanılır, hangi yardımcı fiilleri alır, deneye-yanıla öğrenirsiniz. Edat ve phrasal verb’leri ise ancak ezberleyebilirsiniz.
Sonuç: Gramerdeki başarınızı doğru belirlemek istiyorsanız, bu iki kelime türünü hesaba katmayınız.

Çok önemli not: YDS / E-YDS ve YÖKDİL’de iki adet cloze test vardır. Hani şu paragrafın farklı yerlerinde boşluk bırakılan soru türü. (YDS ve E-YDS’de 17-26’ncı, YÖKDİL’de ise 21-30’uncu sorular.) Bu bölümde verilen iki paragrafta kelime, edat ve gramer bilgisini sınayan toplam 10 soru bulunur. Biz, o soruları türlerine göre ayırıp yukarıdaki listede ilgili bölümlere ekledik. Örneğin, cloze test içinde yer alan 2 kelime sorusunu tablonun başındaki ana kelime grubuna ekledik. Doğrusu budur çünkü cloze test gramerden, kelimeden apayrı bir bilgiyi sınamaz.
Sonuç: Gramer ve kelimedeki başarınızı doğru belirlemek istiyorsanız, cloze test’leri ayrı bir soru türü olarak değerlendirmeyiniz.

YDS İngilizce Sınavında Her Soru Türü İçin Ayrılması Önerilen Süre için bkz. YDS Nedir? dosyamız.
( https://bademci.com/yds-nedir/#ydskacsoru ).


Devamı 1<2 ->3 4 5 6 7 8 9 10 11