1. YDS Nedir?

YDS Açılımı / YDS Anlamı / YDS Nedir?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), ilk kez 2013 yılında gerçekleştirilmiştir. YDS, orta-orta üstü seviye arası dil bilgisini sınayan merkezi bir ÖSYM sınavıdır. Ancak sınavda ileri seviyeyi sınayan sorular da mevcuttur.
Kaynak: ( https://bademci.com/yds-nedir/#ydsnedir ).

Not: İngilizce seviyenizin karşılığı olabilecek YDS puanları için bkz. aşağıda YDS’den 55 Almak bölümü.

YDS Alanları

Ağırlık sosyal bilimlerde olmak üzere, YDS üç temel bilimden de (fen, sağlık, sosyal) soru içerir. YÖKDİL’den farklı olarak, YDS’de bilim dalı ayrımı yapılmaz. Hangi alanda eğitim almış olursa olsun, bütün adaylar aynı sınava tabi tutulur.
Kaynak: ( https://bademci.com/yds-nedir/#ydshangialan ).

YDS’den 55 Almak

Doçent ve doktora / sanatta yeterlik adaylarının YDS’den 100 üzerinden en az 55 almaları gerekir. (100 üzerinden 55 puan = 80 üzerinden 44 doğru cevap). Yüksek lisans, TUS, DUS vs. için gereken puanları YDS Nedir dosyamızda ayrıntılı olarak listeledik. Link aşağıdadır.
https://bademci.com/yds-nedir/#ydskacpuan

Not: YDS’den 55 puan alabilmek için 80 soruda 44 doğru cevap çıkarmanız gerekir. (44 x 1.25 = 55).
Farklı İngilizce seviyelerindeki adayların YDS sınavından alabilecekleri muhtemel puanlar için aşağıdaki listeye bakabilirsiniz.

Temel Seviye (A1, A2)
A1 (Başlangıç Seviyesi) / Bu düzeyin, YDS’de puan karşılığı yoktur.
A2 (Temel Seviye) / Muhtemel YDS Puan Karşılığı: 20-35*

Orta Seviye (B1, B2)
B1 (Orta Seviye) / Muhtemel YDS Puan Karşılığı: 40-55
B2 (Orta-Üstü Seviye) / Muhtemel YDS Puan Karşılığı: 55-75

Yeterlik Seviyesi (C1, C2)
C1 (İleri Seviye) / Muhtemel YDS Puan Karşılığı: 75-90
C2 (Yeterlik Seviyesi) / Muhtemel YDS Puan Karşılığı: 90-100

* YDS açısından A2 (20-35) ile B1 (40-50) arasında bir puan boşluğu dikkatinizi çekebilir. Bu boşluğun (35 ile 40 puan arası) olması doğaldır. Çünkü aday, A2 düzeyde kaldığı sürece 35 ile 40 puan arasındaki boşluğu dolduramaz. Yani A2 düzeydeki bir aday YDS’de 35 puanın üzerine çıkmakta zorlanır. Öte yandan, A2 düzeyinden B1’e geçmek üzere çalışmaya devam etmekte olan bir aday, pekala 35-40 aralığında ya da biraz daha üzerinde bir puan alabilir.

Not: İngilizce YDS’den 55 puan hedefiyle çalışmalara başladığınızda asgari A2 ya da B1 seviyesinde olmalısınız. Bu seviyenin üstüne de aşağıdakileri eklemelisiniz.

a) YDS soru türlerinde elde edeceğiniz birikim ve çözüm becerisi.
b) YDS’de çıkan yeterli sayıda temel vocabulary. (vocabulary: bir kişinin sevk ve idare edebildiği, istediği cümlede istediği gibi kullanabildiği kelimeler toplamı.)

Yardıma ihtiyaç duyarsanız, aşağıda linklerini verdiğimiz “Nasıl Çalışılır?” dosyalarını inceleyebilirsiniz:
https://bademci.com/yds-e-yds-yokdil-calisma-plani-on-duyuru/
https://bademci.com/yds-yokdil-grameri-nasil-calisilir-on-duyuru/
https://bademci.com/kelime-ezberleme-teknikleri-on-duyuru/

 


Devamı 1 <-2-> 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12