YDS / E-YDS / YÖKDİL’de Sorunlar, Çözümler (6)

6. DOSYA: YDS / E-YDS / YÖKDİL Sınav Sonuçları Açıklandıktan Sonra Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Sorun 1: Ben deneme sınavlarından ortalama 70* puan alıyordum. YDS / E-YDS / YÖKDİL’den 45* geldi. Bu sonuca inanamıyorum! Bu işte bir yanlışlık var. (*Puanlar örnek olarak verilmiştir.)
Çözüm 1: Gereksiz yere vakit kaybettiniz. Ayrıca deneme sınavları ortalamanız ile YDS / E-YDS / YÖKDİL puanınız arasında önemli bir fark oluşmuş. Ne desek, ne yapsak sizi yeterince teselli edemeyiz. Bunu biliyoruz. Ama sizden, yine de gayrete gelip doğru bir muhakeme yapmanızı ve sözlerimize kulak vermenizi rica ediyoruz.
YDS / E-YDS / YÖKDİL deneme sınavları ve gerçek YDS / E-YDS / YÖKDİL sınavı arasında 10 puanlık bir fark normaldir. Ancak sizin durumunuzda makasın fazla açıldığı anlaşılıyor. Bu sorunun üzerine gitmezseniz, bir sonraki sınavda yine benzer bir durumla karşılaşabilirsiniz. Bu noktada, dilerseniz, deneme sınavı ve gerçek YDS / E-YDS / YÖKDİL arasındaki farkın açılmasına neden olabilecek belli başlı bazı faktörleri aşağıda sıralamaya çalışalım. Eğer verilen listedeki maddeler, sizin durumunuzu açıklamaya yetmiyorsa, bize başvurup yardım talebinde bulunabilirsiniz.

♦ Yararlandığınız deneme sınavları nispeten düşük düzeyde olabilir.

♦ Deneme sınavlarını çok rahat koşullarda yapmış olabilirsiniz. Sınav salonunda ise işin içine stres faktörü girdiğinden, gerginleşmiş ve puan kaybetmiş olabilirsiniz.

♦ Deneme sınavlarında bölümlere giriş ve çıkış saatlerini dikkate almayıp her bir soru türü için ayrılması gereken toplam süreyi aşmış ve bu hatalı yaklaşımı daha sonra asıl sınavda da sürdürmüş olabilirsiniz. (Bkz. YDS / E-YDS / YÖKDİL’de Süre Yönetimi dosyası)

♦ YDS / E-YDS / YÖKDİL sınavındaki sıralama sorularına (yani sınavda 80-100 alacak adayları, alt düzeydeki adaylardan ayırmak için sorulan zorlu sorulara) fazlaca takılmış ve gereksiz yere vakit kaybetmiş olabilirsiniz. (Bkz. YDS / E-YDS / YÖKDİL’de Süre Yönetimi dosyası)

♦ Bir kayıp yaşamayacağınız için, kendi deneme sınavlarınızda soruları cevapsız bırakmamış, hepsini işaretlemiş olabilirsiniz. Eğer bu alışkanlığınızı YDS / E-YDS / YÖKDİL sınavına da taşıdıysanız, zorlu sorular sizi fazlaca yormuş olabilir. Sınavın genelinde süre sıkıntısı yaşamamış olsanız dahi, her soruya cevap vermeye çalıştığınız için performansınız düşmüş olabilir.

♦ Ayrıca, düzeyinizin üzerindeki soru grubunda tek bir seçeneğe göre işaretleme yapmadığınız için, atıştan gelebilecek doğru cevapları yakalayamamış olabilirsiniz. (Bu tür soruları boş bırakıp sınavın sonunda tek bir seçenek belirleyerek toplu işaretleme yapabilirseniz, atıştan bir miktar iade alabilirsiniz.) (Mutlaka bkz. YDS / E-YDS / YÖKDİL’de Süre Yönetimi ve YDS / E-YDS / YÖKDİL Sınav Stratejisi dosyaları)

♦ Sizin durumunuzdaki bir aday, ciddi puan kayıplarıyla genellikle tek bir soru türünde karşılaşır: paragraf soruları! Acaba YDS / E-YDS / YÖKDİL paragraflarından size yetecek oranda doğru cevap çıkartabildiğinizi düşünüyor musunuz?

♦ Yukarıda saydığımız sorunlardan iki ya da daha fazlasını aynı sınavda yaşamış olabilirsiniz. Eğer böyle bir durum varsa, deneme sınavları ile asıl sınav arasında makas fazla açılır.

Sorun 2: İyi bir YDS / E-YDS / YÖKDİL kursuna gitmeme rağmen, önceki sınava göre puanım düştü. Bu, neden kaynaklanmış olabilir? Böyle giderse, ben bu sınavı nasıl başaracağım?
Çözüm 2: YDS / E-YDS / YÖKDİL sınavlarında düzey farklılıkları olabilmektedir. Örneğin, 7 Nisan 2013’te gerçekleştirilen ilk YDS’de Türkiye ortalaması 30 puan olarak açıklanmışken, ikincide ortalama 36 puana yükselmiştir. Bu nedenle YDS / E-YDS / YÖKDİL’de, adayların not iniş ve çıkışlarını doğal kabul etmeleri gerekir. Ancak iyi bir YDS / E-YDS / YÖKDİL kursuna gitmiş olmanıza rağmen, notunuzun düşmesi düşündürücüdür ve sebeplerini araştırmak gerekir. Biz, bu sebeplerden bazılarını aşağıda sıralamaya çalışalım. Eğer verilen listedeki maddeler (sebepler), sizin durumunuzu açıklamaya yetmiyorsa bize başvurup yardım talebinde bulunabilirsiniz.

♦ 100 üzerinden 55 puana ihtiyaç duyduğunuzu varsayalım. Bir önceki sınavda aldığınız görece yüksek puana güvenerek (örneğin 50), aradaki farkı (örneğin 5 puan) kolaylıkla kapatabileceğinizi ve barajı (örneğin 55 puanı) fazla zorlanmadan aşabileceğinizi düşünmüş olabilirsiniz.

♦ Önceki sınavda aldığınız puanın rehavetine kapılarak çalışmalarınıza geç başlamış olabilirsiniz. Ne yazık ki, birçok aday dil eğitiminin altı devamlı sıcak tutulması gereken bir kazana benzediğini unutup iki sınav arasında çok uzun süre boşluk bırakabiliyor. Dil nankördür ve bu tür boşlukları kesinlikle affetmez.

♦ Belli bir noktadan sonra puanını arttıramayan ortalama bir YDS / E-YDS / YÖKDİL adayının, stratejisini gözden geçirmesi ve değiştirmesi şarttır. Bunun yeri de iyi bir YDS / E-YDS / YÖKDİL kursudur. Ancak sınavı tanıyan bir kursa devam etmenize rağmen, hocanızın yöntemini benimsemekte zorlanmış olabilirsiniz. Ya da yeni yöntemi uyguladığınız takdirde, eski puanınıza temel oluşturan bilgi ve becerinizi unutabileceğinizden korkmuş olabilirsiniz. İnsan psikolojisi böyledir; bir yandan başarmak için en iyi kursa gitmek ister, öte yandan kendisine daha önce fayda sağlamış yöntemlerden de bir türlü vazgeçemez. Yaşanan bu ikilem, derste anlatılan çözüm tekniklerine karşı adayı koruma zırhına alır. Hocanın sözleri de o zırha çarpıp geri döner.

♦ Kursta size önerilen sistematiğe bağlı kalmayıp gelişigüzel birçok kaynaktan parça parça çalışmış olabilirsiniz. Bu takdirde tek tek her bölümde iyi olduğunuzu hisseder, ama bütünü bir araya getiremeyebilirsiniz. Birçok aday hocasına (doktoruna) danışma gereği duymadan değişik kaynaklar (ilaçlar) kullanır. Bunlar fayda etmediğinde ise ne yazık ki fitil ateşlenir ve topun ağzındaki hoca (doktor) en yakın dağlara doğru süratle yola çıkar!

♦ Belki de önceki notunuzu korumak endişesiyle çalışmalarınıza en baştan başlamışsınızdır. Bu nedenle temel bilgilerinizi hatırlamak ve pekiştirmek için çabalarken kendinizi kurstan soyutlamış olabilirsiniz. Dikkat ederseniz, ikinci denemesinde puanı düşen adayların karşı karşıya olduğu ciddi bir sorundan bahsediyoruz. Çünkü çalışmayana “Sen bunu hak ettin” demek kolaydır, ama çalıştığı halde başaramayanı teselli etmek çok zordur. Sorunun çözümü için yeni dönem çalışma planınızı rasyonel bir şekilde yani akıllıca belirlemenizi öneririz. Sitemizdeki YDS / E-YDS / YÖKDİL Çalışma Planı bu konuda size rehberlik edecektir.

Sorun 3: Devam ettiğim YDS / E-YDS / YÖKDİL kursundaki hocamızın öğrettiği birçok gramer yapısı vs. sınavda çıkmadı. YDS / E-YDS / YÖKDİL’deki sorular, bizim çözdüğümüz sorulardan farklıydı. Taktikler işe yaramadı.
Çözüm 3: Çözüm 1 ve Çözüm 2’de başarısızlığın kaynağı olabilecek faktörlerin hepsini tekrar sabırla gözden geçirmenizi rica ederiz. Çünkü başarısızlığın yükünü başkasının sırtına yıkmak kolay, fakat onu üstlenebilmek ve kendinden bir parça olarak kabul edip nedenlerini araştırmak zahmetli bir iştir. Ancak ödülü de bir o kadar büyük olur! Bu satırları okuduğunuza göre, siz muhtemelen bir akademisyensiniz. O halde bir akademisyene yakışanı yapın ve kuşkucu olun.

♦ Üstünüze alınmak istemeyebilirsiniz, ama yöntemle ilgili işlediğiniz “küçük bir kabahat”, sınav esnasında dengeleri altüst etmiş olabilir. Örnek mi istiyorsunuz, buyurun! Sınav salonunda size verilen YDS / E-YDS / YÖKDİL kitapçığında, iyi olduğunuz soru türlerinden cevaplamaya başlarsınız. Ama bu bölümleri zorlu hazırlamışlarsa (ki bunu sık yaparlar), ardı ardına darbeler yersiniz. Çünkü güvendiğiniz dağlara (örneğin çeviri, gramer, uymayanı at vs. tür sorulara) kar yağmaktadır. 5-10 sorudan sonra moraliniz çöker. Bir an önce diğer bölümlere geçmeniz gerektiğini bilirsiniz. Lakin eliniz bir türlü o sorulara gitmez. İyi bir gününüzde olsanız belki de rahatlıkla yapabileceğiniz o soruları, artık ne görecek ne de çözecek haliniz kalmıştır.

♦ Bir önceki maddede açıklamaya çalıştığımız girdabın içine düşmüşseniz, kursta size öğretilen soru çözüm teknikleri de işe yaramaz. Çünkü o esnada siz soruları değil, sorular sizi çözüyordur; hem de çorap söküğü gibi! Bir kitapçık, 50-60 gram ağırlığında bir kâğıt tomarı size dünyayı dar ediyordur.

♦ Çözüm teknikleri her ahval ve şeraitte uygulanmak için öğrenilir. Acaba sınav esnasında yukarıdakine benzer bir moral çöküntüsü yaşayıp çözüm tekniklerini uygulamayı ihmal etmiş, bunları görmekte zorlanmış olabilir misiniz?

Dilimizde tüy bitse de söylemeye devam edeceğiz: YDS / E-YDS / YÖKDİL ciddi sınavlardır ve işi şansa bırakmak istemiyorsanız, iyi bir strateji benimsemeli ve bunu kararlılıkla uygulamalısınız.

Sorun 4: Sınavı geçemesem de bir önceki YDS / E-YDS / YÖKDİL kursunun faydasını gördüm. Orada önemli bilgiler edindim. Ancak bu defa başka bir kursa gidip şansımı orada deneyeceğim.
Çözüm 4: Eğer önceki dönem devam ettiğiniz YDS / E-YDS / YÖKDİL kursunun faydasını gördüyseniz, yine aynı kapıyı çalmanızı öneririz. Çünkü yeni bir kurs genellikle yeni bir yöntem demektir. Yöntem değişikliği sizi zorlayabilir, vakit kaybetmenize neden olabilir.

Sorun 5: Öyle ya da böyle; artık bu sınav geçti. Yeterince çalışamamışım ki, sınavı da başaramadım. Bunu kabul ediyorum. Ama bir sonraki YDS / E-YDS / YÖKDİL sınavına kadar her şeyi tekrar etmek zorunda olduğumu bilmek bana kâbus gibi geliyor. Bu zorluğu nasıl aşacağım?
Çözüm 5: Sakın ha! Asla her şeyi baştan sona tekrar etmeyeceksiniz. Üste para verseler, bunu kesinlikle yapmayacaksınız. Kaldığınız yerden devam edip sadece eksik olduğuna inandığınız alt konu başlıklarının üzerine gideceksiniz. Başka türlü iki bayram (sınav) arasında bir türlü evlenemez (başarıyı yakalayamaz), umutlarınızı hep bir sonraki döneme ertelersiniz.

Bir öneri: Örneğin, zamanlardan sadece present perfect tense’te zorlanıyor, diğerlerinde sorun yaşamıyorsanız, bütün bir zamanlar bahsini baştan sona haftalarca, aylarca tekrar etmeyin. Buna hiç gerek yok. Eğer bir kursa devam ediyorsanız, program gereği zamanlar bahsi tekrarı zaten orada yapılacaktır. O halde, genel tekrarı sınıfta hocayla birlikte yapıp evinizde ise bol tense sorusu çözün.

www.bademci.com


Sayfa: 1 2 3 4 5 <- 6 -> 7