YDS’de Sorunlar, Çözümler (3)

3. DOSYA: YDS’de Çıkan Kelimelerin Çeşitliliği Nedeniyle Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Sorun 1: YDS sınavlarında çok sayıda yabancı kelime, terim vs. çıkıyor. Bu kelimelerle nasıl baş edeceğimi bilemiyorum. Bazen bir YDS paragrafında yabancı kelimeleri anlayacağım diye uğraşırken metnin konusunu unutuyorum.

Çözüm 1: YDS sınavları, ağırlıklı olarak sosyal, az sayıda fen ve sağlık bilimlerine ait terminoloji içerir. Bu terimlerin çok büyük bir çoğunluğu sorunun çözümünde anahtar rol üstlenmeyen gereksiz kelime kalabalığı ya da başka bir deyişle dolgu malzemesidir ve sorunun iskelet yapısını oluşturmaz. Ancak akıl karışıklığına yol açar ve cevabın gizlenmesini sağlar. Çoktan seçmeli sınav tekniği işte bu noktada devreye girer ve gereksiz YDS kelimelerinin ayıklanmasında adaya yardımcı olur. Bu tekniğin nasıl çalıştığını kısaca açıklamaya çalışalım. ÜDS/KPDS ve YDS’de sınavdan sınava birçok kelime değişir, ancak çekirdek bir YDS kelime hazinesi sabit kalır. Bu hazine, sınavları hazırlayan ekibin bilinmesini istediği, adaylardan öncelikle talep ettiği kelimelerden oluşur. Soruların birçoğunun çözümünde, çekirdek kelime hazinesi anahtar görevi görür ve kilitleri kolaylıkla açar.

Sorun 2: YDS’nin çekirdek kelime hazinesini kim kaybetmiş, biz bulacağız? Bulduğumuz zaman bu kelimeleri ezberleyerek barajı aşabilecek miyiz?

Çözüm 2: Sitemizin ÜDS Sınavları bölümünde, herhangi bir sınavın sonunda verilen yabancı kelimeler dosyasını (glossary) incelediğinizde (örneğin Sosyal 14), çekirdek hazineyi oluşturan kelimelerin kırmızı renkte tanımlandığını göreceksiniz. Herhangi bir fen ya da sağlık sınavının yabancı kelimeler dosyasını incelediğinizde ise, verilen kırmızı kelimelerin sosyal sınavındakilerle benzerlik gösterdiğini, hatta birçoğunun aynı olduğunu fark edeceksiniz. İşte YDS’deki çekirdek kelime hazinesini oluşturan bu kelimelerdir. Kırmızı kelimeleri öğrenmek ve kullanabilmek için, sitemizin ÜDS Çalışma Planı / Kelime Nasıl Ezberlenir? adlı dosyasını dikkatle incelemenizi öneririz. Faydasını göreceksiniz.

Bir örnek: Bir ÜDS sınavında sorulan 37 kelimelik, anlaşılması mümkün olmayan bir bağlaç sorusu, ana cümlede not flawless (kusursuz değil), diğer yakada ise has pitfalls (zorlukları, tehlikeleri vardır) ifadelerine yer veriyordu. Bu iki kırmızı kelime zıtlık anlatan üç bağlacın anında elenmesini sağlıyordu. Kalan iki bağlaçtan as if, kendisinden önce bulunması gereken look, seem, act gibi fiiller olmadığı için eleniyor (It looks as if it is going to rain vs.) ve benzerlik anlatan likewise bağlacı doğru cevap çıkıyordu.

Sorun 3: Ben tıp doktoruyum. YDS’de karşıma örneğin, Rembrandt resim sanatıyla ilgili bir paragraf çıkarsa, bana ter basıyor. Ben ne anlarım Rembrandt’ın sanatından? Lanet yağsın Rembrandt’a! Böyle bir paragrafla karşılaşırsam, ben ne yapacağım, resim sanatıyla ilgili terimlerle nasıl başa çıkacağım?

Çözüm 3: Haklısınız. 22 yıldır ÖSYM’nin İngilizce sınavlarıyla yatıp her sabah yine o sınavlarla uyanan bir ekip olarak sizi çok iyi anlıyoruz. Ancak merak etmeyin. YDS dâhil hiçbir genel İngilizce sınavı, bir adayın resim sanatı hakkındaki bilgisini sınamaz, sınayamaz. Sadece “gözünü korkutur”. Dilerseniz, bu korkunun nasıl yenilebileceğini açıklamaya çalışalım.

İngilizce dilbilgisini ölçmeye çalışan her sınavda, farklı terminolojiler (fen, sağlık, sosyal) kullanılabilir. Ancak, diğer birçok yerleşik dil sınavında olduğu gibi, YDS sınavında da, sorunun hazırlanış tarzı ve ölçülmek istenen dil becerisi aynıdır. Önemli olan bu terminoloji içerisinden asıl sınanmak istenen temel kelimeleri bulmaktır. Çünkü çok sayıda soru bu kelimelerden hareketle çözülür. Ya da çok sayıda paragraf bu kelimelerin bilinmesi sayesinde kavranır ve gizli kalmış ayrıntıları fark edilir. (Mutlaka bkz. 2. Dosya Çözüm 7’deki vaka çalışması.)

Sorun 4: Ben sağlık çalışanıyım. Sağlık bilimleri terminolojisi içeren sorularla karşılaşırsam, kendimi daha güvende hissediyorum ve bu sorulardan genellikle doğru cevap da çıkartabiliyorum. ÜDS’yi neden değiştirdiler? ÖSYM bizden ne istiyor?

Çözüm 4: Aslında bazı soruları belli bir bilim dalına ait bilgiyle çözmek mümkündür. Örnek vermek gerekirse, YDS’ye giren her hekimin tıp bilgisini kullanarak cevaplayabileceği belli sayıda soru vardır. Ancak bu ‘belli sayıda soru’, tek başına hiçbir hekimi YDS’de hedeflediği puana ulaştıramaz. Ayrıca soruyu ya da paragrafı çok iyi anladığı (çevirdiği) için cevap bulabilen bir aday, bu başarısının kalıcı olacağını zanneder. Ancak bu yöntemi bütün bir sınavda uygulamaya kalkınca, her soruda işe yaramadığını anlamaya başlar. Çünkü çeviri zahmetli bir süreçtir ve sorudaki ayrıntıları kaçırmanıza neden olur (bkz. 2. Dosya Çözüm 10). Eğer temel kelime hazinenizi YDS’nin talepleri doğrultusunda genişletirseniz, soruların/paragrafların içindeki gereksiz dekorasyon malzemelerinden önce, iskelet yapı gözünüze çarpar (bkz. Çözüm 2). Yabancı dil sınavları da işte o iskelet yapıyı oluşturan kelimeler, gramer öğeleri ve “inatla!” başarılır.

Bir bilgi notu: ÜDS’nin tekrar geri gelmesini istiyorsunuz. Ancak o sınavdaki 65 ve üstü ortalama başarı oranının %15 olduğunu ya bilmiyor ya da unutuyorsunuz. Madem sadece sağlık terminolojisi ile ÜDS’yi geçmek mümkündü, o zaman her 100 sağlık bilimleri adayından 85’i neden 65 puan barajının altında kalıyordu? Ne ÜDS ne YDS; bu sınavların hiçbiri Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) değildir ve hekimlerin tıp bilgisini ölçmez. Bu nedenle bir harfin değişmesiyle ÜDS’nin YDS olması sizi asla durdurmasın. Sınav yine aynı sınavdır ve sınadığı alan ve beceriler de değişmiş değildir. Siz siz olun, bu dilin işleyiş mekanizmasını anlamaya çalışın. O zaman soru fenden gelmiş, sosyalden gelmiş hiç fark etmeyecektir.

Bir örnek: Geçmiş yıllarda iktisatla ilgili ağır terimler içeren bir KPDS gramer sorusunda, doldurulması istenen boşluktan sonra nesne (isim) kullanılmamıştı. Bu nedenle aktif fiil çekimi içeren 3 seçenek anında eleniyor ve soru bir anda iki pasif seçeneğe indirgeniyordu. (Pasif bir cümlede nesne (isim), özne olarak başa geçer. Bu nedenle pasif cümlelerde fiilden sonra nesne gelmez.) Daha sonra cümlede geçen presently (günümüzde) zaman zarfı sayesinde doğru cevap neredeyse saniyeler içinde bulunabiliyordu.

www.bademci.com


Sayfa: 1 2 <- 3 -> 4 5 6 7