2017 Bahar Yüzyüze Cerrahpaşa kurs

Toplam ders saati: 180
(120 saat yüz yüze + 60 saat sanal sınıf takviyeli.)

Notlar:

1- Gruplarımız bütün YDS adaylarına açıktır.

2- Hafta sonu gruplarında 4 kısa, 1 uzun (12.30 – 13.30 öğlen tatili) ders arası verilir.

3- Türkiye’nin herhangi bir ilinde, YDS hazırlık eğitimi almak için grup kurma imkanınız varsa, bize doğrudan başvurabilirsiniz.

4- Ayrıntılı bilgi edinmek için, bize çağrı bırakabilir ya da mail gönderebilirsiniz.

a) Bize çağrı bırakabileceğiniz telefon numaralarımız aşağıdadır.

0543 351 51 51 (Vodafone)
(Lütfen çağrı bırakınız.
Çağrılar öğleden sonra cevaplandırılmaktadır.)

0506 391 91 91 (Avea)
(Lütfen çağrı bırakınız.
Çağrılar öğleden sonra cevaplandırılmaktadır.)

0532 717 84 32 (Turkcell)
(Lütfen çağrı bırakınız.
Çağrılar öğleden sonra cevaplandırılmaktadır.)

Önemli not: Lütfen ankesörlü telefon ve santral numaralarından çağrı bırakmayınız.

b) Bize mail yazmak isterseniz, aşağıdaki linki kullanabilirsiniz. İletişim Formu

c) Daha önce ÜDS/KPDS eğitimi verdiğimiz kurumların listesini görmek için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz: Referans Listesi

Programın Kapsamı ve Katılım Şartları

*Temel YDS kelimelerinin öğrenilmesini kolaylaştıran, oyun formatında hazırlanmış keyifli vocabulary alıştırmaları.
*YDS altyapısı için zorunlu gramer konuları (zamanlar, bağlaçlar, if’li cümleler vb.) ve gramer bilgisini sınayan soruların çözüm teknikleri.
*Öncelik ve ağırlık metinlerde olmak üzere, okuma-anlama becerisini sınayan soru türleriyle ilgili yeterli miktarda alıştırma ve metin inceleme tekniği.
*Süre yönetimi.
*Tam ölçekli YDS deneme sınavları.

Bu programa katılmak isteyen adayların orta düzey İngilizce dil bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Düzeyleri hakkında bilgi edinmek isteyen adaylar, sitemizde verilen Gramer Çalışmaları / Gramer Çalışmaları 1 / Düzey Belirleme Sınavı 1’i yapıp sonucu bize bildirebilirler.

Programın Süresi

Kurs sürelerinin konulara göre dağılımında aşağıdaki oranlar (yüzdeler) dikkate alınmaktadır:
Gramer: % 35
Okuma – Anlama: % 35
Kelime: % 15
Deneme Sınavları ve Çözümleri: % 15

Programda İzlenecek Yöntem

*Program esnasında yapılacak her tür alıştırma -çoktan seçmeli test tekniğine uygun bir biçimde- doğru cevapları bulmaya değil, yanlış olanları ayıklamaya yönelik olacaktır.
*Adaylar, okuduğunu bütünüyle anlamaya (çevirmeye) ve bu yolla cevap bulmaya özendirilmeyecektir.
*Adayların, bir soru içindeki yabancı (gereksiz) kelimeleri ayıklayabilmeleri ve sorunun sınadığı iskelet yapıyı görmeleri sağlanacaktır.

Bir açıklama: Çoktan seçmeli sınavların başarılabilmesi için her adayın sahip olması gereken 3 temel özellik vardır:

1- Sorunun bir bütün olarak değil, sadece sınanan bilgi açısından incelenmesi. (Bu yöntem, adayı gereksiz kelime ezberinden kurtarır.)

2- Sürenin doğru yönetilmesi. (Bu becerinin kazanılması, adayın cevabını bulamayacağı sorulardan uzak durmasını ve zamanını verimli kullanmasını sağlar.)

3- Çalışılan kaynaklardan edinilen bilginin ve çalışma için ayrılan toplam sürenin, sınavda alınabilecek en yüksek puana dönüştürülmesi. (YDS çalışmalarına ayırabileceği süreyi; doğru kaynaklara, uygun oranlarda dağıtabilmiş bir aday, hedefe daha kolay ve daha kısa zamanda ulaşır.)

Programımıza katılan adaylara, yukarıda açıkladığımız strateji doğrultusunda eğitim verilecektir. Başarısı geçmişte birçok kez sınanmış bu akılcı strateji sayesinde adayların puanlarını arttırmaları sağlanacaktır.

YDS’nin Amacı, Sınadığı Alanlar ve Çeviri Yönteminin Sakıncaları Hakkında!

YDS; fen, sağlık ve sosyal alanlardan (terminolojiden) yararlanılarak hazırlanan, İngilizce bilgisini ölçmeye yönelik bir dil sınavıdır. Genel kanının aksine, bu sınavın amacı, adayların belli bilim dallarındaki uzmanlık derecelerini ölçmek değildir. Bu nedenledir ki, nükleer fizik ile ilgili teknik ifadeler içeren fen ağırlıklı bir metni, esas alanı sosyal olan herhangi bir aday -İngilizce bilgisi ve becerisini kullanarak- kolaylıkla cevaplayabilir. Nükleer fizik konusunda uzman başka bir akademisyen ise -eğer İngilizce bilgi ve becerisi yeterli değilse- aynı soruda zorlanabilir, vakit kaybedebilir ve doğru cevapları bulamayabilir.

Hazırlık programlarımızda soruların çözüm teknikleri gösterilirken, bilim dallarının özel terminolojisine işte bu yüzden bağlı kalınmamaktadır. Bu sistemin başarılı olmasını sağlayan temel mantık basit ve yalındır:

1- Bütün bilim dallarının yararlanmak zorunda olduğu ortak bir kelime hazinesi saptamak.

2- Soruların çözümünde, bireysel yorumları değil, İngiliz dilinin işleyiş mekanizmasını esas almak.

İkinci maddeye örnek olması açısından, adaylara bir gerçeği hatırlatmak isteriz: Her çevirmen, bir dilden diğerine aktarmaya çalıştığı metne yorumlar katar, katmak zorundadır. Her bir yorum ise, bireysel öğeler -yani risk- taşır. Örneğin, bildiğiniz bir konuda, yapısını tam olarak çözemediğiniz (gramer kurallarına uygun olup olmadığını anlayamadığınız) bir cümleyi, İngilizceden Türkçeye düzgün bir şekilde çevirebilirsiniz. Ancak yaptığınız düzgün Türkçe çeviri, İngilizce cümle kuruluşunun da gramer kurallarına uygun olduğunu göstermez. Sınav esnasında, onlarca İngilizce cümlenin, gözünüzün önünde canlanan Türkçe karşılıkları bu nedenle sizi yanıltabilir.

YDS, adayların çeviri becerisini değil, dil bilgisini sınayan bir sınavdır. Bu nedenle, bazı adaylar sınav kitapçığında yazılı her cümleyi çevirebilir (anlayabilir); ancak, sınavda başarılı olamayabilir. YDS kurs programlarımızın hedef kitlesi, işte bu kısır döngüyü aşmak isteyen adaylardır. Verdiğimiz eğitim;

1- Adayın, soruyu Türkçeye çevirme ihtiyacını çok büyük ölçüde ortadan kaldırır.

2- Sorunun incelenmesi için ayrılacak süreyi kısaltır.

3- Sorunun çözümünü kolaylaştırır.

4- Adayın, yapamayacağı soruları çabuk fark etmesini ve bu tür sorularda kaybedeceği toplam vakti en aza indirmesini sağlar.

Yukarıdaki becerilere sahip bir aday, sınavı sevk ve idare edebilecektir (yönetebilecektir). Bu becerilere sahip olmayan başka bir aday ise, muhtemelen sınav kitapçığının kölesi olacaktır.