ONLINE YDS / YÖKDİL KURSU
(İNGİLİZCE)
16 Kasım 2021 – 31 Mart 2022
Salı, Perşembe
19:30 – 22:30
Toplam ders saati: 120

 

Önemli notlar:

1. YDS/YÖKDİL Online Kursumuz; orta düzey (intermediate level) İngilizce bilgisine sahip, sınavda 55 ve üstü not almayı hedefleyen adaylara açıktır.

2. Düzeylerini tespit etmek isteyen adaylar, sitemizdeki Düzey Belirleme Sınavı’nı yapıp sonuçlarını bizimle paylaşabilirler.

3. İletişim Bilgilerimiz:

a) Doğrudan bilgi almak için aşağıdaki telefon numaralarından bizi arayabilir ve/veya WhatsApp mesajı gönderebilirsiniz:

0543 351 51 51 (Vodafone)
0506 391 91 91 (Türktelekom)

b) Mail yoluyla bilgi almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

İletişim Formu

Programın Süresi ve Ücret Bilgisi

Programın süresi 120 ders saatidir. Bu sürenin konulara göre dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır:

1) Gramer çalışması: 50 saat
2) Çeviri çalışması: 5 saat
3) Okuma-anlama soruları ve paragraf çalışmaları: 30 saat
4) Deneme sınavları ve çözümleri: 35 saat

Ücret bilgisi: Programın toplam ücreti 875 TL’dir.

Önemli notlar:
1) Yukarıdaki temel programa ek olarak cumartesi günleri toplam 30 saat kelime çalışması yapılacaktır. Bu dersler ücretsizdir.

2) YDS sosyal ağırlıklı bir sınavdır. Bu nedenle, YDS ve YÖKDİL Sosyal Bilimler’den sınava girecek adaylar tamamen ortak eğitim alır. YÖKDİL’e Fen ya da Sağlık Bilimleri’nden girecek adayların eğitimi de gramer, kelime gibi temel çalışmalarda ortaktır. Farklı olan, okuma-anlama soruları ve paragraf çalışmaları eğitimidir. Fen ve Sağlık grupları bu dersleri ayrı görmektedir. Süre her iki grup için de 30 saattir ve bu dersler cumartesi günleri yapılmaktadır.

3) Canlı derslere katılamayan ya da tekrar yapmak isteyen adaylar, dersleri kayıttan izleyebilmektedir.

Programın Kapsamı

1) Gramer Çalışması

YDS/YÖKDİL sınavlarının istisnasız iki temel bileşeni vardır: Zamanlar ve Bağlaçlar. Toplam 80 sorunun %30-35’lik kısmı, bu iki vazgeçilmez gramer konusundan gelir. Online programın belkemiğini oluşturan da yine bu iki gramer konusudur. Zamanlar ve bağlaçlarda yetersiz bir aday iseniz, sınavda çok başınız ağrır. Örneğin, ayrı ayrı çok iyi tanıdığınız iki tense’i belli bir cümle yapısı içinde yan yana getiremez ve telafisi zor puanlar kaybedersiniz.

Bağlaç sorularında ise, soru cümlesini anlamanıza ve seçeneklerde verilen bağlaçların Türkçe karşılığını bilmenize rağmen doğru cevabı bulamayabilirsiniz. Çünkü cümlenin yapısı, bağlacın özellikleri, cümle içindeki yeri ve izin verdiği tense uyumu hakkında yeterli bilginiz olmayabilir. Bu önemli bilgiler, belli bir bağlacı diğerlerinden ayırıp doğru cevap olarak işaretlemenizi sağlar.

YDS/YÖKDİL’in olmazsa olmazı bağlaçlar ve zamanları, online ders programında nitelikli öğretmen notları üzerinden öğretiriz. Örnek soru çözümlerinde ise, yanlış seçeneklerin neden yanlış olduğunu sabırla açıklarız. Çünkü yanlış seçeneklerin bir başka soruda, bu defa karşınıza doğru cevap olarak çıkacağını biliriz.

Not: Bir gramer sorusunu nasıl bir yöntemle çözmeniz gerektiğinden emin olamıyorsanız, bkz. https://bademci.com/yds-e-yds-yokdil-baglac-sorulari-ve-cozumleri-nedir-ne-ise-yarar/

2) Çeviri Çalışması

YDS’de 6 adet, YÖKDİL’de ise 12 adet çeviri sorusu var. Bu soruların zorluk derecesi dönem geçtikçe yükseliyor ve çözümleri daha fazla dikkat ve daha incelikli bir strateji gerektiriyor. Ancak bu soru türünün bir de avantajı vardır. Sorular kelimesi kelimesine çeviri becerisini sınamıyor. Bu nedenle bizler, derslerde sadece cevabı garanti edecek bazı önemli yapıtaşlarını öğretiyoruz. Daha sonra bu yapıtaşlarının (yüklem, bağlaç, sıfat/isim cümlesi vs.) seçeneklerde nasıl taranacağını gösteriyoruz. Ortalama bir YDS/YÖKDİL adayı, bu tekniği uygularsa daha az zamanda daha fazla sayıda doğru cevap yakalayabilir. Aksi takdirde cümleleri bir bütün olarak çevirmek zorunda kalır ve sonuçta harcadığı toplam süre ile ters orantılı bir başarı elde eder.

3) Paragraf ve Diğer Okuma-Anlama Türü Soru Çalışmaları

YDS’nin %25’i, YÖKDİL’in ise %19’u paragraf sorularından oluşuyor. Hedeflediği puana göre, özellikle YDS’de yeterli sayıda paragraf sorusu yapamayan bir aday sınavı GEÇEMEZ! Bu nedenle, programın önemli bir bölümünü paragraf sorularına ve bunların çözüm tekniklerine ayırdık. Bu çalışmada, uzun bir okuma parçasını nasıl bölümlere ayıracağınızı, içindeki gereksiz teknik ve bilimsel açıklamaları yok sayıp paragrafı nasıl sadeleştirileceğinizi ve hangi kelimeleri (bkz. aşağıda Kelime Çalışması bölümü) ve bağlaçları öne çıkartacağınızı öğreneceksiniz. Çünkü analizi (paragrafın incelenmesi) ne kadar doğru yaparsanız, seçeneklerde senteze (doğru cevaba) ulaşmanız da o kadar kolay olur.

Not: Bu çalışmada, diğer okuma-anlama sorularının (karşılıklı konuşma, paragraf tamamlama vs.) pratik çözüm tekniklerine yer veriyoruz. Ancak bu tür sorulara sınavdaki ağırlıkları oranında süre ayırıyoruz.

4) YDS Kelime Çalışması

Kelime Çalışması’ndan bizim anladığımız; 55 ve üstü not almayı hedefleyen adaylara, soruların doğrudan çözümünü sağlayacak ya da kolaylaştıracak kelimeleri öğretmektir. İkinci anladığımız ise: adaylara, sınavın önemsediği kelimeleri önemsemediği kelimelerden ayırt etme becerisi kazandırmaktır. Bu sayede, aday hem gereksiz yüzlerce, hatta binlerce kelime ezberinden kurtulur hem de puan getirecek diğer çalışmalara odaklanma imkânı bulur. Derslerde, ezbere ihtiyaç duymadan, kelimelerin akılda kalmasını kolaylaştıracak çok sayıda eğlenceli alıştırma bulacaksınız. Memnun kalacağınızı düşünüyoruz.

Bir uyarı: Akılcı yöntemler uygulamazsanız, kelime çalışmaları kısa zamanda sıkıntı vermeye başlar. Bu noktaya geldiğinizde çalışmayı ya çok düşük verimle zoraki sürdürür ya da hepten bir kenara bırakırsınız. Kelime derslerimizi, işte bu isteksizliği ve bıkkınlık halini engellemek için planladık. Çalışmamız, görece az gayrete çok sayıda ve işe yarar kelime ile karşılık verir. (Bkz. YDS/YÖKDİL Kelime Ezberleme Teknikleri – Sunum Dosyası)

5) Deneme Sınavları, Programda İzlenecek Yöntem ve Sınav Stratejisi Eğitimi

Çoktan seçmeli sınavları sadece bilgi biriktirerek başaramazsınız. Bu nedenle, edindiğiniz bilgiyi sınavda nasıl kullanmanız gerektiğini de öğrenmelisiniz. Aksi takdirde, bin zahmetle bir araya getirdiğiniz birikiminizi sınavda beceriye (puana) dönüştüremez ve başarınızı geciktirebilirsiniz. Online kursumuz, sizi hem soruların içine ustalıkla gizlenmiş tuzaklarla karşılaştırır hem de bunları zamanında fark ve bertaraf etmenizi sağlar. Bu sayede, bildiğiniz bir konuda puan kaybetmenizin önüne geçer. Özellikle gramer ve paragraf sorularını bir bütün olarak değil, sadece sınanan bilgi açısından inceler. Sonuçta, sizi gereksiz kelime ezberinden ve tuzaklara yakalanmaktan kurtarır.

Sınavın 3 saatlik süresini ise, yapamayacağınız sorular üzerinde gerginlik hali içinde geçirmenize engel olur. Tam aksine, bu süreyi yapabileceğiniz sorular üzerinde, sakince ve en verimli şekilde kullanmanızı sağlar. Sitemizin YDS/YÖKDİL Sınav Stratejisi ve YDS/YÖKDİL’de Süre Yönetimi dosyaları, bu eğitimin kapsamı hakkında önemli ipuçları içeriyor. İncelemenizi öneririz.

www.bademci.com