ONLINE YDS KURSU (1)
İNGİLİZCE

(Online, Real-time)
14 Temmuz 2021 – 8 Ekim 2021
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma
20:00 – 22:00
Toplam ders saati: 96

 

Önemli notlar:

1.  YDS Online Kursumuz (1); yalnızca orta düzey sonrası (upper-intermediate) İngilizce bilgisine sahip, sınavda 75 ve üstü not almayı hedefleyen YDS adaylarına açıktır.

2. Düzeyleri hakkında bilgi edinmek isteyen adaylar, bizimle iletişime geçerek Düzey Belirleme Sınavı talebinde bulunabilirler.

3. İletişim Bilgilerimiz:

a) Doğrudan bilgi almak için aşağıdaki telefon numaralarından bizi arayabilir ve/veya WhatsApp mesajı gönderebilirsiniz:

0543 351 51 51 (Vodafone)
0506 391 91 91 (Türktelekom)

b) Mail yoluyla bilgi almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

İletişim Formu

Programın Süresi ve Ücret Bilgisi

Programın süresi 96 ders saatidir. Bu sürenin konulara göre dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır:

Kelime çalışması: 20 saat (Cumartesi günleri yapılır.)
Gramer çalışması: 30 saat
Okuma-anlama soruları ve paragraf çalışmaları: 30 saat
Deneme sınavları ve çözümleri: 16 saat

Ücret bilgisi: Bu grubun toplam kontenjanı 12 kişi, 1 ders saati ücreti ise 25 TL’dir. Geç başvuruda bulunan adaylardan sadece kalan derslerin ücreti tahsil edilir. Kelime dersleri ücretsizdir.

Programın Kapsamı

1) YDS Kelime Çalışması

YDS Kelime Çalışması’nın birincil amacı; 75 ve üstü not almayı hedefleyen adaylara, soruların doğrudan çözümünü sağlayacak ya da kolaylaştıracak kelimeleri öğretmektir. Çalışma ayrıca, adaylara, sınavın önemsediği kelimeleri diğer gereksiz terminolojiden ayırt etme becerisi kazandırır. Bu sayede, aday hem gereksiz yüzlerce, hatta binlerce kelime ezberinden kurtulur hem de puan getirecek diğer çalışmalara odaklanma imkânı bulur. Dersler, ezbere başvurmadan kelime öğretmeyi amaçlar ve bunların akılda kalmasını kolaylaştıracak çok sayıda eğlenceli alıştırma içerir.

Bir uyarı: Akılcı yöntemler uygulanmazsa, kelime çalışması kısa zamanda sıkıntı vermeye başlar. Bu noktaya gelindiğinde çalışma, ya çok düşük verimle zoraki sürdürülür ya da hepten bir kenara bırakılır. bademci.com’un kelime dersleri, işte bu isteksizliği ve bıkkınlık halini engellemek için planlanmıştır. Bu çalışma, görece az gayrete çok sayıda ve işe yarar kelime ile karşılık verir. (Bkz. YDS/YÖKDİL Kelime Ezberleme Teknikleri – Sunum Dosyası)

2) YDS Gramer Çalışması

YDS sınavlarının istisnasız iki temel bileşeni vardır: Zamanlar ve Bağlaçlar. Sınav sorularının %30-35’lik kısmı, bu iki vazgeçilmez gramer konusundan gelir. Online programın belkemiğini oluşturan da yine bu iki gramer konusudur. Zamanlar ve bağlaçlarda yetersiz bir aday iseniz, sınavda çok başınız ağrır. Örneğin, ayrı ayrı çok iyi tanıdığınız iki tense’i belli bir cümle yapısı içinde yan yana getiremez ve telafisi zor puanlar kaybedersiniz.

Bağlaç sorularında ise, soru cümlesini anlamanıza ve seçeneklerde verilen bağlaçların Türkçe karşılığını bilmenize rağmen doğru cevabı bulamayabilirsiniz. Çünkü cümlenin yapısı, bağlacın özellikleri + cümle içindeki yeri ve o bağlacın izin verdiği tense korelasyonu hakkında yeterli bilginiz olmayabilir. Bu bilgiler, belli bir bağlacı diğerlerinden ayırır ve doğru cevap olarak işaretlenmesini sağlar.

YDS sınavlarının olmazsa olmazı bağlaçlar ve zamanlar, online ders programında nitelikli öğretmen notları üzerinden öğretilir. Örnek soru çözümlerinde ise, yanlış seçeneklerin neden yanlış olduğu sabırla açıklanır. Çünkü programı hazırlayan ekip, yanlış seçeneklerin bir başka soruda, bu defa adayın karşısına doğru cevap olarak çıkacağını bilir. (Bkz. YDS/YÖKDİL Grameri Nasıl Çalışılır – YDS/YÖKDİL Gramer Soruları Nasıl Çözülür?)

3) Paragraf ve Diğer Okuma-Anlama Türü Soru Çalışmaları

YDS sınavlarının %25’i paragraf sorularından oluşur. Hedeflediği puana göre, yeterli sayıda paragraf sorusu yapamayan bir aday ise sınavı GEÇEMEZ! Bu nedenle, programın önemli bir bölümü paragraf sorularına ve bunların çözüm tekniklerine ayrılmıştır. Bu çalışmada, paragraf çözülürken uzun bir okuma parçasının nasıl bölümlere ayrılacağı, içindeki gereksiz teknik ve bilimsel açıklamalar yok sayılarak nasıl sadeleştirileceği ve hangi kelimelerin (bkz. yukarıda Kelime bölümü) ve bağlaçların öne çıkartılacağı öğretilir. Analiz (paragrafın incelenmesi) ne kadar doğru yapılırsa, seçeneklerde senteze (doğru cevaba) ulaşmak da o kadar kolaylaşır.

Not: Programın bu bölümünde, diğer okuma-anlama sorularının (karşılıklı konuşma, paragraf tamamlama vs.) pratik çözüm tekniklerine de sınavdaki ağırlıkları oranında yer verilmektedir.

4) Programda İzlenecek Yöntem ve Sınav Stratejisi Eğitimi

Çoktan seçmeli sınavlar sadece bilgi biriktirerek başarılamaz. Bu nedenle aday, edindiği bilgiyi sınavda nasıl kullanması gerektiğine dair eğitilmelidir. Aksi takdirde, bin zahmetle bir araya getirdiği bu bilgisini sınavda beceriye (puana) dönüştüremez ve başarısını geciktirir. Online kursumuz, YDS adaylarını, hem soruların içine ustalıkla gizlenmiş tuzaklarla karşılaştırır hem de bunların zamanında fark edilmesini ve bertaraf edilmesini sağlar. Bu sayede, adayın bildiği bir konuda puan kaybetmesinin önüne geçer. Özellikle gramer ve paragraf sorularını bir bütün olarak değil, sadece sınanan bilgi açısından inceler. Sonuçta, adayı gereksiz kelime ezberinden ve tuzaklara yakalanmaktan kurtarır.

Sınavın 3 saatlik süresini ise, yapamayacağı sorular üzerinde gerginlik hali içinde geçirmesine engel olur. Bu süreyi, yapabileceği sorular üzerinde, sakince ve en verimli şekilde kullanmasını sağlar. Sitemizin YDS/YÖKDİL Sınav Stratejisi ve YDS/YÖKDİL’de Süre Yönetimi dosyaları, bu eğitimin kapsamı hakkında önemli ipuçları içermektedir.

www.bademci.com